Лариса Олексіївна Пархоменко
Лариса Олексіївна Пархоменко
УкрДУЗТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розроблення моделі прогнозування кореспонденцій пасажирів в умовах впровадження залізничного швидкісного пасажирського сполучення на основі нечітких реляційних обчислень
ЛО Пархоменко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2012
52012
Дослідження напрямків розвитку швидкісного і високошвидкісного пасажирського руху поїздів на залізницях України
ЛО Пархоменко
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2014
42014
Удосконалення підходів щодо розвитку швидкісного і високошвидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України
ТВ Бутько, ЛО Пархоменко
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 14-14, 2014
42014
Формування моделі розвитку залізничної системи швидкісних перевезень на основі принципів самоорганізації
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, ЛО Пархоменко, ІВ Копаниця
НТУ" ХПІ", 2011
42011
Процедура формування моделі прогнозування пасажиропотоків на залізничних лініях
ЛО Пархоменко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 7-10, 2013
32013
Аналіз динаміки пасажиропотоків по Україні в умовах швидкісних перевезень
ЛО Пархоменко, ВЮ Серпокрилов, ДМ Коваленко, ЛА Пархоменко
УкрДУЗТ, 2017
12017
Інтенсифікація теплообміну у каналах системи охолодження тягових електродвигунів
ОО Алексахін, ЛО Пархоменко, ОВ Панчук, СВ Єна, ОП Гордієнко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Формування інформаційно-керуючої системи стратегічного планування швидкісних пасажирських перевезень на залізничному транспорті
ЄО Пархоменко, ЛО Пархоменко
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 3-9, 2018
2018
Формирование информационно-управляющей системы стратегичного планирования скоростных пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте
ЄО ПАРХОМЕНКО, ЛО ПАРХОМЕНКО
Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспортi, 3-9, 2018
2018
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ РОБОТИ СОНЯЧНОЇ ВАКУУМНОЇ УСТАНОВКИ В СИСТЕМІ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
АП Фалендиш, ГВ Біловол, ЛО Пархоменко
Збірник матеріалів конференції:" Енергетичний менеджмент: стан та …, 2017
2017
Удосконалення технології організації вагонопотоків шляхом формування автоматизованої системи розрахунку і забезпечення виконання плану формування поїздів
СВ Панченко, ТВ Бутько, ВМ Прохоров, ЛО Пархоменко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2017
2017
Розроблення нечіткої моделі прогнозування кореспонденцій пасажирів у швидкісному русі на основі принципів просторової взаємодії
ЛО Пархоменко, ВО Лавренюк, ЛА Пархоменко, ВА Лавренюк
УкрДУЗТ, 2016
2016
Формирование автоматизированной системы расчета пропускной способности железнодорожных сетей для продвижения грузопотоков предприятий горно-металлургического комплекса
Панченко Сергей Владимирович, Бутько Татьяна Васильевна, Прохорченко Андрей ...
Науковий Вісник Національного гірничого університету 152 (2 (152)), 93-99, 2016
2016
ПРОЦЕДУРА ЕВОЛЮЦІЙНОГО НАСТРОЮВАННЯ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ РЕЛЯЦІЙНИХ ОБЧИСЛЕНЬ
ТВ Бутько, ЛО Пархоменко
Сборник научных трудов SWorld 2 (3), 94-97, 2013
2013
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ УВ’ЯЗКИ ОБЕРТУ СОСТАВІВ ПРИПИСКИ РІЗНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ В ЗАГАЛЬНИЙ ОБІГ
ЛО Пархоменко, ВС Дюкарев
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
2013
Procedure for forming a forecast passenger flow model for rail lines
ЛО Пархоменко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (4 (65)), 7-10, 2013
2013
Дослідження розвитку залізничної системи швидкісних пасажирських перевезень на основі моделювання переміщення бактерій з групуванням за рахунок зв’язків між клітинами
ТВ Бутько, ЛО Пархоменко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 68-68, 2012
2012
Основи екології
СВ Комар, МГ Ніколенко, ВП Леонтович, НП Мазнєва, ЛО Пархоменко
УкрДАЗТ, 2011
2011
ІНФОРМАЦІЙНО-КЕРУЮЧІ СИСТЕМИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ INFORMACIJNO-KERUJUCHI SYSTEMY NA ZALIZNYCHNOMU
ЄО Пархоменко, ЛО Пархоменко, ОС Крашенінін, СС Яковлев, ...
Експлуатація залізниць
ДВ Константінов, ТВ Болдир, ПВ Долгополов, ВП Манзуля, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20