Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
Харківський національний університет будівництва та архітектури, факультет економіки та менеджменту
Підтверджена електронна адреса в kstuca.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Innovative model of economic behavior of agents in the sphere of energy conservation
H Tetiana, N Inna, OK Walery, G Olga, D Svetlana
Academy of Entrepreneurship Journal, 2018
622018
Фінансова безпека підприємства як самостійний об’єкт управління
ЛС Мартюшева, ТЕ Петровська, НІ Трихліб
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 235-238, 2006
442006
Эффективность хозяйственной деятельности: определение, измерение, синергетическое управление
АВ Сериков
Экономический вестник Донбасса, 2011
312011
Ризик у ринковій економіці
ТЄ Андрєєва, П Тетяна
навч. посіб./ТЄ Андрєєва, ТЕ Петровська.–Х.: Бурун Книга, 2005
272005
Концепція стейкхолдерів в системі оцінки ефективності функціонування підприємства
ВА Гросул, НЕ Аванесова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 233-236, 2010
252010
Методика визначення значення показника якості роботи органу управління встановленої структури
ММ Орлов
Системи озброєння і військова техніка, 56-60, 2007
252007
Аналіз ринку ресторанного господарства України та перспективи його розвитку
ОП Бутенко, ІВ Дядюшкіна
Економічний простір, 73-81, 2013
202013
Методичні підходи щодо визначення характеристик регіону держави
ММ Орлов
Системи озброєння і військова техніка, 97-102, 2006
192006
Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України: сучасний стан і перспективи
ОМ Чупир
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2013
152013
Понятие дискурса масс-медиа и методы его изучения
ЕВ Сычева
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 205-211, 2011
142011
Методичні основи реалізації можливостей органів управління військового призначення: монографія
ММ Орлов
Х.: Акад. ВВ МВС України, 2007
142007
Метод аналізу ієрархій у прийнятті рішень
АВ Сєріков
Харків: Бурун книга, 2006
142006
Стан ресторанного господарства України та перспективи його розвитку
ОП Бутенко, ДО Стрельченко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2016
132016
Фактори економічного зростання та розвитку національної економіки
ВЛ Дикань, ОМ Чупир
УкрДАЗТ, 2011
132011
Аналіз економічної безпеки діяльності підприємства як економічної категорії
ТЄ Андрєєва, ТЕ Петровська, ІГ Грицькова
Коммунальное хозяйство городов, 219-224, 2009
122009
Комплексна методика аналізу системи управління регіональними силами охорони правопорядку
ММ Орлов
Честь і закон, 26-39, 2009
122009
Enterprise economic security: essential characteristics of the concept
N Avanesova, Y Chuprin
Innovative technologies and scientific solutions for industries, 98-102, 2017
112017
Публічне адміністрування в процесі державно-приватного партнерства
ВВ Круглов
Актуальні проблеми державного управління, 145-153, 2015
102015
Державно-приватне партнерство як основа розвитку рекреаційно-туристичних кластерів
ВВ Круглов
Теорія та практика державного управління, 211-219, 2014
92014
Порядок формування органів управління силових структур
ММ Орлов
Теорія та практика державного управління, 77-85, 2011
92011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20