Підлипська Аліна Миколаївна, Пидлыпская, Бабий
Підлипська Аліна Миколаївна, Пидлыпская, Бабий
Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет хореографічного мистецтваи
Подтвержден адрес электронной почты в домене knukim.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Rehionalʹni shkoly balʹnoho tantsyu v Ukrayini
AM Pidlypsʹka
Aktualʹni problemy istoriyi, teoriyi ta praktyky khudozhnʹoyi kulʹtury., 344-349, 2013
6*2013
Тенденції розвитку наукових досліджень у галузі хореографічної культури в Україні
AM Pidlipskaya
Культура і сучасність, 207-210, 2011
62011
Tendentsii rozvytku naukovykh doslidzhen u haluzi khoreohrafichnoi kultury v Ukraini [Trends in the development of scientific research in the field of choreographic culture in …
A Pidlypska
Kultura i suchasnist 2, 207-210, 2011
52011
Репертуар балетного театру України кінця XX-початку XXI століття: типологія та проблеми
АМ Підлипська
Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство, 86-94, 2017
32017
Народна хореографічна культура кримських татар XIX–першої половини XX століття (до 1941 р.) у Криму
АМ Підлипська
ступеня канд. мист.: спец. 17.00. 01/Аліна Миколаївна Підлипська, 2005
32005
Народно-сценічний танець як засіб впливу на національну свідомість та самосвідомість
А ПІДЛИПСЬКА
Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство, 2015
22015
Крымскотатарский народный танец в фольклорно-этнографических исследованиях 20-30-х гг. XX в.
А Бабий
Культура народов Причерноморья, 75-78, 2004
22004
Художня критика та мистецтвознавство в сучасних умовах.
А Підлипська
Вісник НАКККіМ, 379-383, 2019
1*2019
Балети Касьяна Голейзовського «Йосип Прекрасний» та «Гротеск» в Радянській Україні другої половини 20-х рр. ХХ ст.: критичний дискурс.
А Підлипська
Танцюівльні студії 2 (2), 158-167, 2019
1*2019
Балетний театр як об’єкт критичного осмислення в сучасній Україні
А Підлипська
Вісник НАКККіМ, 200-203, 2017
1*2017
Регіональні школи бального танцю в Україні
Підлипська
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 344-350, 2013
12013
КОНЦЕПТУАЛЬНО-СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ БАЛЕТНОЇ КРИТИКИ ОЛЕКСАНДРА ЧЕРЕПНІНА
А Підлипська
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ (НАПРЯМ: КУЛЬТУРОЛОГІЯ …, 2020
2020
Репертуар балетного театру Радянської України другої половини 20-х років ХХ століття у світлі критики
AM Pidlypska
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 93-97, 2020
2020
Theoretical Concepts in the Practice of the Soviet Ukraine Ballet Criticism in Late 1920s.
A Pidlypska
Social and Cultural Imperatives of the Modern Society Development …, 2020
2020
Балет СРСР на шляху до хореодрами в оптиці художньої критики
А Підлипська
Танцювальні студії 3 (1), 24-35, 2020
2020
Балет «Блазень» С. Прокоф’єва на київській сцені в оптиці художньої критики
А Підлипська
Вісник НАКККіМ, 133-138, 2020
2020
БАЛЕТНА КРИТИКА ОЛЕКСАНДРА ЧЕРЕПНІНА: ВІД ОСПІВУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ТРАДИЦІЇ ДО ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОЇ ІНТЕНЦІЇ
АМ Підлипська
Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», 175-180, 2020
2020
І. Соллертинський та балетний театр 20–30-х рр. ХХ ст.
AM Pidlypska
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 126-129, 2020
2020
БАЛЕТНА КРИТИКА НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ «НОВЕ МИСТЕЦТВО»(ХАРКІВ, 1925–1928)
A Pidlypska
Культура і мистецтво у сучасному світі, 241-250, 2020
2020
БАЛЕТНА КРИТИКА ОЛЕКСІЯ ГВОЗДЄВА
АМ Підлипська
Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», 198-204, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20