Інна Кашперук-Карпюк
Інна Кашперук-Карпюк
Буковинський державний медичний університет кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Топографоанатомічні особливості нижніх відділів сечової системи у ранньому неонатальному періоді
ОМ Слободян, ІС Кашперук-Карпюк
Галицький лікарський вісник, 86-89, 2015
22015
Анатомо-функціональні особливості міхурово-сечівникового переходу
IS Kashperuk-Karpiuk
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 11 (1), 95-98, 2012
22012
Топографоанатомічні особливості сечового міхура плодів 4-6 місяців/ИС Кашперук-Карпюк, ЮЯ Тимчук, ТВ Бодянчук
ІС Кашперук-Карпюк
Хист.–2013.–Вип 15, 201, 0
2
Мікроскопічна анатомія сечового міхура у новонароджених
ІС Кашперук-Карпюк, ОВ Цигикало, ІЮ Олійник
Morphologia, 176-179, 2016
12016
Topographical and Anatomical Peculiarities of the Lower Urinary System in the Early Neonatal Period
OM Slobodian, IS Kashperuk-Karpiuk
Galician Medical Journal 22 (3), 120-123, 2015
12015
Застосування тривимірного комп'ютерного реконструювання в морфології
ОВ Цигикало, ІЮ Олійник, ІС Кашперук-Карпюк
Галицький лікарський вісник, 113-115, 2015
12015
Морфометрическая характеристика мочеиспускательного канала и пузырно-уретрального сегмента в перинатальном периоде развития
ИС Кашперук-Карпюк, ИЮ Олийнык
Наука о жизни и здоровье, 2015
12015
Оволодіння студентами первинною хірургічною технікою на практичних заняттях із топографічної анатомії та оперативної хірургії
ІС Кашперук-Карп’юк, ОВ Цигикало
Буковинський медичний вісник, 247-249, 2015
12015
Значення демонстраційних макропрепаратів як елемента наочності в сучасних методиках викладання анатомії людини
ЛП Лаврів, ІС Кашперук-Карпюк
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 2015
12015
Оптимізація викладання анатомії людини за умов використання комплексу комп’ютерних інформаційних технологій
ІС Кашперук-Карпюк, ЛП Лаврів
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина, 269-271, 2015
12015
Особливості кропопостачання позапечінкових жовчних проток у перинатальному періоді онтогенезу людини
ІЮ Олійник, АС Головацький, ІС Кашперук-Карпюк
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 2014
12014
Розвиток і становлення топографії позапечінкових жовчних проток
ІЮ Олійник, АС Головацький, ІС Кашперук-Карпюк
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 2014
12014
Синтопічні особливості внутрішніх жіночих статевих органів та сечового міхура плодів
ІС Кашперук-Карпюк, ДВ Проняєв
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 2014
12014
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМБРІОНАЛЬНОГО ГІСТОГЕНЕЗУ ПРИВУШНОЇ ЗАЛОЗИ
O Слободян, Л Лаврів, Д Столяр, І Кашперук-Карпюк, Н Швець
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 19 (3), 53-58, 2020
2020
Анатомо-фізіологічні аспекти стравохідно-шлункового переходу у новонароджених
ЮВ Товкач, ІС Кашперук-Карпюк, ДВ Проняєв
Клінічна та експериментальна патологія, 94-94, 2017
2017
Фетальна топографія клубово-сліпокишкового переходу
ДВ Проняєв, ЮВ Товкач, ІС Кашперук-Карпюк
Клінічна та експериментальна патологія, 73-73, 2017
2017
Особливості кровопостачання панкреатодуоденального органокомплекса у перинатальному періоді онтогенеза
ОМ Слободян, ІС Кашперук-Карпюк, ЛП Лаврів
Сумський державний університет, 2017
2017
Доцільність та ефективність використання соціальних мереж в навчальному процесі
D Proniaiev, I Kashperuk-Karpiuk, A Anistratenko
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 94-98, 2015
2015
Becoming topography of the parotid glands human in the third trimester
L Lavriv, I Kashperuk-Karpiuk, A Malynevskaya
Уральский научный вестник, 44-50, 2015
2015
Гистоархитектоника стенки пузырно-уретрального сегмента у новорожденных
ИС Кашперук-Карпюк
Медицина в Кузбассе, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20