Наталія Ковтун
Наталія Ковтун
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Морфометричні показники коронки малих кутніх зубів верхньої та нижньої щелеп людини в нормі
ПА Гасюк, НЯ Ковтун, АБ Воробець
Молодий вчений, 154-156, 2014
12014
Morphological mechanisms of cervical caries process area of premolars
NY Kovtun, MS Hnatiuk
Clinical Dentistry, 2016
2016
Морфологічні механізми розвитку каріозного процесу пришийкової ділянки малих кутніх зубів
НЯ Ковтун, МС Гнатюк
Клінічна стоматологія, 15-20, 2015
2015
Планіметричні показники коронки малих кутніх зубів у нормі
НЯ Ковтун, МС Гнатюк, ПА Гасюк
Вісник наукових досліджень, 53-56, 2014
2014
Роль морфологічної будови кутикули та вмісту зубних нашарувань у виникненні каріозного процесу пришийкової локалізації премолярів
НЯ Ковтун, ПА Гасюк
Клінічна стоматологія, 5-8, 2014
2014
Ультраструктурні особливості будови емалевих призм премолярів
КНЯ Гасюк П.А.
Перша міжрегіональна науково-практична конференція «Стоматологія Придніпров …, 2013
2013
Особливості клітинного складу ясен хворих на пародонтит
КНЯ Гасюк П.А.
Перша міжрегіональна науково-практична конференція «Стоматологія Придніпров …, 2013
2013
Некоторые особенности начального кариеса в пришеечном участке в возрастном аспекте
ЧВВ Гасюк П.А., Ковтун Н.Я., Гасюк Н.В.
Актуальные проблемы стоматологии детского возраста: Сборник научных статей …, 2013
2013
Деякі особливості розвитку каріозного процесу пришийкової ділянки коронки премолярів
КНЯ Гасюк П.А.
Морфологічні аспекти ангіології: збірник матеріалів Всеукраїнської науково …, 2013
2013
Морфологические особенности строения пришеечной зоны коронки зуба
КАП Гасюк П.А., Ковтун Н.Я., Киндий Д.Д.
Математическая морфология. Электронный математический и медико-биологический …, 2013
2013
Морфологические особенности прекариозного процесса коренных зубов в зависимости от одонтоглифического рисунка
КНЯ Гасюк П.А.
Медицинский журнал Западного Казахстана, 51-52, 2013
2013
Особенности строения эмалево-дентинной границы премоляров в области шейки и экватора коронки зуба
НЯ Ковтун
Вісник проблем біології і медицини 2 (1), 2013
2013
Структура емалеводентинної межі пришийкової ділянки зубів у осіб похилого віку
ПА Гасюк, НЯ Ковтун
Інноваційні технології в стоматології, 24, 2013
2013
Особливості ультраструктурної організації емалі та дентину малих кутніх зубів людини
ПА Гасюк, НЯ Ковтун
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 54-56, 2013
2013
Особливості морфологічної будови емалі премолярів в пришийковій ділянці зуба
КНЯ Гасюк П.А.
Сучасна медицина: питання теорії та практики: матеріали Міжнародної науково …, 2012
2012
Особливості прекаріозного процесу в пришийковій ділянці коронки зуба
КНЯ Гасюк П.А.
Способи захисту та збереження здоров`я людини в сучасних умовах: матеріали …, 2012
2012
Гістотопографія ліній біомінералізації Ретціуса в пришийковій ділянці коронки зуба
КНЯ Гасюк П.А.
Медицина ХХI століття: матеріали науково-практичної конференції молодих …, 2012
2012
ОсОБливОсті БудОви емалевО-дентиннОї меЖі премОлярів в ділянці ШиЙки та екватОра кОрОнки ЗуБа
НЯ Ковтун
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18