Канєва Тетяна
Канєва Тетяна
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
НазваниеПроцитированоГод
Бухгалтерський облік у бюджетних установах
ТВ Канєва
К: Книга, 2004
202004
Стан і перспективи розвитку обліку в державному секторі України
Т Канєва, С Шевченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 33-40, 2010
112010
Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ
ТВ Канєва
Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06. 04, 2002
82002
Облікова політика суб’єктів державного сектору економіки України
ТВ Канєва, СО Шевченко
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2015
22015
Вплив видатків бюджетних установ на економічне зростання
ТВ Канєва, АК Думікян
Бізнес Інформ, 141-148, 2018
12018
Видатки бюджету як складова економічного розвитку країни
Т Канєва, А Думікян
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 83–93 …, 2017
12017
Економічна сутність фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ
ТВ Канєва, АК Думікян
Економічний вісник університету, 235-241, 2016
12016
Європейський досвід формування місцевих бюджетів
Т Канєва, А Дрепін
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 119–134-119–134, 2019
2019
Бюджет як інструмент соціально-економічного розвитку країни
ТВ Канєва
Інвестиції: практика та досвід, 45-51, 2019
2019
Оцінювання податкового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці
ТВ Канєва, МО Рубан
Проблеми економіки, 191-200, 2018
2018
Особливості амортизації необоротних активів установ державного сектору
ТВ Канєва, СО Шевченко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2018
2018
Податкове регулювання в контексті вдосконалення міжбюджетних відносин
ТВ Канєва, МО Рубан
Бізнес Інформ, 225-230, 2017
2017
Проблеми та напрями розвитку страхування майна в Україні
ТВ Канєва, ДВ Наливайко
Проблеми системного підходу в економіці, 205-209, 2017
2017
Облік виконання кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів
НВ Соловйова
Видавничий дім" Гельветика", 2017
2017
Современный характер функционирования и дальнейшие направления развития страхования имущества в Украине
ТВ Канєва, ДВ Наливайко
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2017
2017
Сучасний характер функціонування і подальші напрями розвитку страхування майна в Україні
ТВ Канєва, ДВ Наливайко
Економічний вісник університету, 251-257, 2017
2017
Экономическая сущность финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений
ТВ Канєва, АК Думікян
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2016
2016
СУТНІСТЬ ТА АНАЛІЗ КАСОВИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
ПЙ Атамас, СВ Свірко, РТ Джога, ВВ Собко, ВТ Александров, ...
Реформування фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє. Матеріали, 105, 2013
2013
СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
С ГАЛЬКО, С ТЕРЕЩЕНКО, Г УМАНЦІВ, І МАРТИНІВ, С ВОЛОСОВИЧ, ...
ЗМІСТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ПОГЛЯДИ НАУКОВЦІВ ТА ЗАКОНОДАВЧИЙ РЕГУЛЯТИВ
ПЙ Атамас, ОС Бондаренко, ФФ Бутинець, ІД Ватуля, МІ Ватуля, ...
ББК 65я43 А43, 100, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20