Канєва Тетяна
Канєва Тетяна
Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра фінансів
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Бухгалтерський облік у бюджетних установах
ТВ Канєва
К: Книга, 2004
262004
Стан і перспективи розвитку обліку в державному секторі України
Т Канєва, С Шевченко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 33-40, 2010
162010
Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія
ІЯ Чугунов, АВ Павелко, ТВ Канєва, АА Мазаракі
Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2015
112015
Облік доходів і видатків спеціального фонду бюджетних установ
ТВ Канєва
ТВ Канєва–Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002
82002
Економічна сутність фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ
ТВ Канєва, АК Думікян
Економічний вісник університету, 235-241, 2016
32016
Вплив видатків бюджетних установ на економічне зростання
ТВ Канєва, А Думікян
Бизнес Информ, 2018
22018
Облікова політика суб’єктів державного сектору економіки України
ТВ Канєва, СО Шевченко
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов, 2015
22015
Податкова політика як інструмент забезпечення соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць
ТВ Канєва, МО Рубан
Інвестиції: практика та досвід, 49-56, 2020
12020
Видатки бюджету як інструмент суспільного розвитку
T Kaneva
Економічний вісник університету, 172-179, 2020
12020
МЕТОДОЛОГіЧНі ЗАСАДИ БЮДЖЕТНОї ПОЛіТИКИ
ТВ Канєва, МС Шаповал
Бизнес Информ, 2019
12019
Проблеми та напрями розвитку страхування майна в Україні
ТВ Канєва, ДВ Наливайко
Проблеми системного підходу в економіці, 205-209, 2017
12017
Облік виконання кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів
НВ Соловйова
Видавничий дім" Гельветика", 2017
12017
Видатки бюджету як складова економічного розвитку країни
Т Канєва, А Думікян
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 83–93 …, 2017
12017
ПРИОРИТЕТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ТВ Канєва
Бизнес Информ, 2020
2020
Європейський досвід формування місцевих бюджетів
Т Канєва, А Дрепін
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 119–134-119–134, 2019
2019
Бюджет як інструмент соціально-економічного розвитку країни
ТВ Канєва
Інвестиції: практика та досвід, 45-51, 2019
2019
ВАРТІСТЬ СЕРЕДНЬОСТАТИСТИЧНОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД, РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРИ ВИКОРИСТАННІ
СС Карташова, ОК Щетініна, ТВ Канєва
Члени редколегії, 2018
2018
Оцінювання податкового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці
ТВ Канєва, МО Рубан
Проблемы экономики, 2018
2018
Особливості амортизації необоротних активів установ державного сектору
ТВ Канєва, СО Шевченко
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2018
2018
Податкове регулювання в контексті вдосконалення міжбюджетних відносин
ТВ Канєва, МО Рубан
Бизнес Информ, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20