Ларченко О.В.,  Larchenko O.V.
Ларченко О.В., Larchenko O.V.
ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", к. с.-г. н., доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksau.kherson.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оптимізація сортового складу озимої пшениці за параметрами екологічної стійкості в умовах південного Степу України
ВВ Базалій, ОВ Ларченко, ГГ Базалій
Селекція і насінництво, 361-369, 2008
102008
Spatial assessment of the suitability of agricultural lands for growing and design of grain harvest using GIS technologies
VI Pichura, OV Larchenko, EА Domaratsky, DS Breus
Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Естественные …, 2013
92013
Dependence of Winter Wheat Yielding Capacity on Mineral Nutrition in Irrigation Conditions of Southern Steppe of Ukraine
ADIB Ye. Domaratskiy, O. Berdnikova,V. Bazaliy, V. Shcherbakov,V. Gamayunova ...
Indian Journal of Ecology, 594-598, 2019
52019
Математичні методи встановлення показників фотосинтетично активної радіації за період вегетації сільськогосподарських культур
ОВ Ларченко, СВ Коковіхін
Інвестиції: практика та досвід, 44-47, 2013
22013
Створення сортів пшениці різного типу розвитку адаптованих для різних умов вирощування
ЛОВДЄО Базалій В.В.,Бойчук І.В.
Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції, 28-31, 2019
1*2019
Сучасний сортовий склад пшениці м’якої озимої та параметри його екологічної стійкості за різних умов вирощування (огляд літератури)
ВВ Базалій, ЄО Домарацький, ОВ Ларченко
Херсонський державний аграрний університет, 2018
12018
Реалізація генетичного потенціалу продуктивності сортів пшениці м'якої озимої за різних умов вирощування
В Базалій, ІДЄ Бойчук, О Ларченко, Г Базалій
Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Агрономія …, 2018
12018
Характер формування продуктивності у сортів пшениці різного типу розвитку за різних умов вирощування
ВВ Базалій, ІВ Бойчук, ГГ Базалій, ОВ Ларченко, ДВ Бабенко
Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки, 3-9, 2016
12016
Plant-breeding value of the initial material of winter wheat of the Serbian selection and its use in the conditions of Southern steppe of Ukraine
VV Bazaly, S Dencic, SY Plotkin, SM Babenko, OV Larchenko, IV Bojchuk
Selekcija i semenarstvo 16 (1), 7-16, 2010
12010
Технології штучного інтелекту в агрокомплексі
КО Глазов, ОВ Ларченко
ХДАЕУ, 2020
2020
Роль інформаційних технологій в економіці
ДМ Ковтун, ОВ Ларченко
«Сучасна молодь в світі Інформаційних технологій». І Всеукраїнська науково …, 2020
2020
Використання ІТ-технологій у агропромисловості
ОА Шевченко, ОВ Ларченко
«Сучасна молодь в світі Інформаційних технологій». І Всеукраїнська науково …, 2020
2020
Використання CGI технологій у садово-парковому мистецтві та ландшафтному дизайні.
ОВ Ларченко, АА Шевченко
«Сучасна молодь в світі Інформаційних технологій». І Всеукраїнська науково …, 2020
2020
Агровіиробництво в смартфоні
ДВ Сметанка, ОВ Ларченко
«Сучасна молодь в світі Інформаційних технологій». І Всеукраїнська науково …, 2020
2020
Застосування мобільної ГІС технології Field-Map у лісовому та садово-парковому господарстві
ІС Афанасієвська, ДВ Ларченко, ОВ Ларченко
ХДАЕУ, 2020
2020
Використання сучасних інформаційних технологій в агропромисловому комплексі
ОВ Ларченко, ДВ Ларченко
ХДАЕУ, 2020
2020
Використання штучного інтелекту в сільському господарстві
М Бакін, ОВ Ларченко
«Сучасна молодь в світі Інформаційних технологій». І Всеукраїнська науково …, 2020
2020
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ КАПІТАЛОМ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ОВ Ларченко
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 287-294, 2020
2020
Інструктивно-методичні матеріали щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни" Електронне документування" для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського рівня …
О Ларченко
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», 2020
2020
Впровадження інфораційних технологій для ефективного управління економічними системами
О Ларченко
ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права», 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20