Follow
Kharytonov Sergiy, Сергій Олександрович Харитонов; ORCID ID: 0000-0002-2975-1743; ROR 05grw1m33
Kharytonov Sergiy, Сергій Олександрович Харитонов; ORCID ID: 0000-0002-2975-1743; ROR 05grw1m33
Other namesСергей Александрович Харитонов
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Науково-практичний коментар: у 2 т./за заг. ред
К кодекс України
ВЯ Тація, ВП Пшонки, ВІ Борисова, ВІ Тютюгіна 2, 2013
7562013
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Вид. четверте, доповн.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НА Гуторова, ...
Х. : ТОВ «Одіссей», 2008
719*2008
Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація.
ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, СВ Гізімчук, НА Гуторова, ...
К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре, 2003
528*2003
Кримінальне право України
МІ Бажанов, ВВ Сташис, ВЯ Тацій
Електронна бібліотека Pravo. biz. ua.: юрид. б-ка. URL: http://pravoznavec …, 2005
1222005
Науково-практичний коментар/За заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Ін Юре, 714, 2003
852003
наук.-практ. комент.: у 2 т./за заг. ред
К кодекс України
ВЯ Тація, ВП Пшонки, ВІ Борисова, ВІ Тютюгіна, 2013
802013
Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (Військові злочини)
МІ Панов, ВІ Касинюк, СО Харитонов
Харків: Харків юридичний 172, 2006
602006
наук.-практ. коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре, 2003
602003
Кримінальна відповідальність за військові злочини за кримінальним правом України: монографія
СО Харитонов
Харків: Право 328, 276, 2018
372018
Кримінальне право України. Особлива частина
ВВ Сташис, ВЯ Тацій, МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш, ...
Видавництво «Юрінком Інтер», 2005
182005
Criminal law as a means of protecting human rights and freedoms in the modern world
S Kharytonov, V Haltsova, O Khramtsov
JOURNAL OF THE NATIONAL ACADEMY OF LEGAL SCIENCES OF UKRAINE, 248-253, 2021
17*2021
Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар
ВВ Сташис, ВЯ Тацій
К.: Ін Юре, 2003
152003
Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб в системі кримінального законодавства України
СО Харитонов
132014
та ін. Кримінальне право України: Особлива частина:[підручник]/[ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВІ Тютюгін та ін.]; за ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація; 4-е вид., переробл. і доп
ЮВ Баулін
X.: Право, 2010
112010
Кримінальне право України (Особлива частина)
МІ Бажанов, ЮВ Баулін, ВІ Борисова
К.: Юрінком, 2005
112005
OBJECT OF CRIMINAL OFFENСE: MODERN INTERPRETATIONS
V Panov, N, Kharytonov, S, Haltsova
JOURNAL OF THE NATIONAL ACADEMY OF LEGAL SCIENCES OF UKRAINE, 262-269, 2021
10*2021
Об’єкт і система військових злочинів
СО Харитонов
Вісник Національної академії правових наук України, 243-253, 2016
102016
Кримінально-правова оцінка застосування вогнепальної зброї працівником міліції
СО Харитонов
Ун-т внутр. справ М-ва внутр. справ України, 2000
92000
Social danger of domestic violence and the need for rehabilitation of its victims
S Kharytonov, O Volodina, V Haltsova
Wiadomosci Lekarskie, 2895-2902, 2020
8*2020
Військові злочини в системі кримінального законодавства України.
СО Харитонов
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І …, 2018
82018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20