Филиппова Светлана Валерьевна, Філиппова Светлана Валеріївна, Filyppova Svitlana
Филиппова Светлана Валерьевна, Філиппова Светлана Валеріївна, Filyppova Svitlana
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Управленческий анализ: теория и практика
СВ Филиппова
Цикл" Современные управленческие технологии, 2004
38*2004
Экономика предприятия. Краткий курс
ИП Продиус, СВ Филиппова, ВИ Захарченко, АВ Балан
Харьков: Одиссей.–2004.–192 с, 2004
32*2004
Трансформационные процессы в промышленном производстве в условиях нестабильности: монография
СВ Филиппова
Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2005
282005
Особливості процесу комерціалізації інноваційних розробок промислового підприємства : [моногр.]
СВ Філиппова, ЮВ Ковтуненко
Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 214 с, 2013
262013
Аналітичні інструменти управління інноваційним розвитком промислового підприємства [монографія]
ЛО Волощук, ВВ Кірсанова, СВ Філиппова
Одеса: Плутон, 2014. – 158 с., 2014
212014
Прийняття інвестиційних рішень в інвестиційному менеджменті: монографія
ОС Балан, С Філиппова
Донецьк: Ноулідж, 2013
212013
Система формування і забезпечення економічної безпеки підприємства
СВ Філиппова, ОС Дашковський
Економіка: реалії часу, 3, 2012
192012
Інноваційна трансформація промислового сектору економіки України та механізми її регулювання: Монографія під ред.СВ Філиппової
СВ Філиппова, ЛО Волощук, ГА Смоквіна, СО Черкасова, НМ Сімакова
Одеса:„ВМВ, 2009
18*2009
Обліково-аналітичні інструменти управління реальними інвестиціями в процесі інноваційного розвитку промислових підприємств
ВВ Кірсанова, СВ Філиппова, Волощук, Л О.
Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 198с., 2015
162015
Аналітичні інструменти системи економічної безпеки суб’єктів господарювання: монографія
СВ Філиппова
СВ Філиппова, СА Нізяєва–Донецьк: Вид-во «Ноулідж»(донецьке відділення), 2012
162012
Економічна безпека підприємств реального сектору економіки в умовах вартісно-орієнтованого управління: монографія / під заг.ред. С.В Філиппової.
СВ Філиппова, ЛО Волощук, СО Черкасова
Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 196 с, 2015
142015
Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу
СВ Філіппова, КВ Ковтуненко
Видавництво Львівської політехніки, 2013
132013
Актуальні питання формування інноваційних стратегій підприємств
СВ Філиппова, МП Тимощук, НМ Дащенко
Праці Одеського політехнічного університету, 297-300, 2011
132011
Вибір системи оподаткування та організація податкового обліку суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами на засадах альтернативності [моногр.]
СВ Філиппова, МО Ананська
Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2013. – 120 с., 2013
122013
Політика інноваційноінвестиційного розвитку регіону в умовах ринкових трансформацій: структурний підхід:[монографія]
СВ Філиппова, ГА Смоквіна
Одеса: ОНПУ, 2008
122008
Управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу: нові реалії та завдання: [монографія]
НМ Селіванова, СВ Філиппова
Одеса: ОНПУ, вид-во «ВМВ» – 181 с., 2014
112014
Формирование стратегии развития машиностроительного предприятия в условиях роста его наукоёмкости [моногр.]
В Тао, СВ Філиппова, НА Заец
Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2013. – 249 с., 2013
11*2013
Commercialization and technology transfer: the processes’ contents and correlation in the innovative activity of industrial enterprise
SV Filyppova, YV Kovtunenko
Economics: Time Realities 2, 33-38, 2013
112013
Финансовый анализ
ЛА Волощук, МА Юдин, СВ Филиппова
К.: Освіта України, 2012
112012
Трансформаційні процеси в промисловому виробництві в умовах нестабільності: монографія/СВ Філіпова
СВ Філиппова
Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005
112005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20