Філиппова Светлана Валеріївна, Filyppova Svitlana, Филиппова Светлана
Філиппова Светлана Валеріївна, Filyppova Svitlana, Филиппова Светлана
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экономика предприятия. Краткий курс
ИП Продиус, СВ Филиппова, ВИ Захарченко, АВ Балан
Харьков: Одиссей.–2004.–192 с, 2004
43*2004
Управленческий анализ: теория и практика
СВ Филиппова
Цикл" Современные управленческие технологии, 2004
392004
Економічна безпека підприємств реального сектору економіки в умовах вартісно-орієнтованого управління: монографія / під заг.ред. С.В Філиппової.
СВ Філиппова, ЛО Волощук, СО Черкасова
Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 196 с, 2015
252015
Strategic competitive analysis of innovative enterprises development: predictive validity
LM Karpenko, SV Filyppova
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 392, 2016
222016
Трансформационные процессы в промышленном производстве
СВ Филиппова
Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2005
222005
Система формування і забезпечення економічної безпеки підприємства
СВ Філиппова, ОС Дашковський
Економіка: реалії часу, 3, 2012
212012
Прийняття інвестиційних рішень в інвестиційному менеджменті: монографія
ОС Балан, С Філиппова
Донецьк: Ноулідж, 2013
192013
Особливості процесу комерціалізації інноваційних розробок промислового підприємства : [моногр.]
СВ Філиппова, ЮВ Ковтуненко
Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 214 с, 2013
182013
Аналітичні інструменти системи економічної безпеки суб’єктів господарювання: монографія
СВ Філиппова, СА Нізяєва
СВ Філиппова, СА Нізяєва–Донецьк: Вид-во «Ноулідж»(донецьке відділення), 2012
162012
Оцінювання та аналіз конкурентоспроможності промислових підприємств як основні функції управління процесом її організаційноекономічного забезпечення
СВ Філиппова
Вісник ЖДТУ, 53, 2010
162010
Соціальна відповідальність у стратегії управління вітчизняним підприємством: проблемні питання інтегрування механізму
СВ Філиппова
Економіка: реалії часу 2 (30), 5-17, 2017
152017
Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу
СВ Філіппова, КВ Ковтуненко
Видавництво Львівської політехніки, 2013
152013
Аналітичні інструменти управління інноваційним розвитком промислового підприємства [монографія]
ЛО Волощук, ВВ Кірсанова, СВ Філиппова
Одеса: Плутон, 2014. – 158 с., 2014
142014
Сommercialization and technology transfer: the processes’ contents and correlation in the innovative activity of industrial enterprise [Електронний ресурс]/Svitlana V …
YV Kovtunenko
Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 7, 2013
122013
Вибір системи оподаткування та організація податкового обліку суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами на засадах альтернативності [моногр.]
СВ Філиппова, МО Ананська
Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2013. – 120 с., 2013
122013
Інноваційна трансформація промислового сектору економіки України та механізми її регулювання: Монографія під ред.СВ Філиппової
СВ Філиппова, ЛО Волощук, ГА Смоквіна, СО Черкасова, НМ Сімакова
Одеса:„ВМВ, 2009
12*2009
Трансформаційні процеси в промисловому виробництві в умовах нестабільності: монографія/СВ Філіпова
СВ Філіппова
Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005
122005
Науково-методичні засади передпланової оцінки інноваційно-інвестиційних проектів
СВ Філиппова
Одеса: ОНПУ, Атлант ВОІ СОІУ, 2015
112015
Ekonomichna bezpeka pidpryiemstv realnoho sektoru ekonomiky v umovakh vartisnooriientovanoho upravlinnia: monohrafiia
SV Filyppova, LO Voloshchuk, CO Cherkasova
Odesa: FOP Bondarenko MO, 196, 2015
102015
Інноваційний розвиток промислового підприємства як об’єкт стратегічного управління
СВ Філиппова, ПВ Воронжак
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 124-129, 2014
102014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20