Філиппова Светлана Валеріївна, Filyppova Svitlana, Филиппова Светлана
Філиппова Светлана Валеріївна, Filyppova Svitlana, Филиппова Светлана
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экономика предприятия. Краткий курс
ИП Продиус, СВ Филиппова, ВИ Захарченко, АВ Балан
Харьков: Одиссей.–2004.–192 с, 2004
52*2004
Управленческий анализ: теория и практика
СВ Филиппова
Цикл" Современные управленческие технологии, 2004
34*2004
Економічна безпека підприємств реального сектору економіки в умовах вартісно-орієнтованого управління: монографія / під заг.ред. С.В Філиппової.
СВ Філиппова, ЛО Волощук, СО Черкасова
Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 196 с, 2015
202015
Трансформационные процессы в промышленном производстве в условиях нестабильности: монография
СВ Филиппова
Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2005
202005
Strategic competitive analysis of innovative enterprises development: predictive validity
LM Karpenko, SV Filyppova
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 392, 2016
182016
Прийняття інвестиційних рішень в інвестиційному менеджменті: монографія
ОС Балан, С Філиппова
Донецьк: Ноулідж, 2013
182013
Система формування і забезпечення економічної безпеки підприємства
СВ Філиппова, ОС Дашковський
Економіка: реалії часу, 3, 2012
182012
Особливості процесу комерціалізації інноваційних розробок промислового підприємства : [моногр.]
СВ Філиппова, ЮВ Ковтуненко
Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 214 с, 2013
172013
Аналітичні інструменти системи економічної безпеки суб’єктів господарювання: монографія
СВ Філиппова, СА Нізяєва
СВ Філиппова, СА Нізяєва–Донецьк: Вид-во «Ноулідж»(донецьке відділення), 2012
152012
Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу
СВ Філіппова, КВ Ковтуненко
Видавництво Львівської політехніки, 2013
142013
Оцінювання та аналіз конкурентоспроможності промислових підприємств як основні функції управління процесом її організаційноекономічного забезпечення
СВ Філиппова
Вісник ЖДТУ, 53, 2010
132010
Інноваційна трансформація промислового сектору економіки України та механізми її регулювання: Монографія під ред.СВ Філиппової
СВ Філиппова, ЛО Волощук, ГА Смоквіна, СО Черкасова, НМ Сімакова
Одеса:„ВМВ, 2009
13*2009
Аналітичні інструменти управління інноваційним розвитком промислового підприємства [монографія]
ЛО Волощук, ВВ Кірсанова, СВ Філиппова
Одеса: Плутон, 2014. – 158 с., 2014
122014
Соціальна відповідальність у стратегії управління вітчизняним підприємством: проблемні питання інтегрування механізму
СВ Філиппова
Економіка: реалії часу 2 (30), 5-17, 2017
112017
Інноваційний розвиток промислового підприємства як об’єкт стратегічного управління
СВ Філиппова, ПВ Воронжак
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 124-129, 2014
102014
Вибір системи оподаткування та організація податкового обліку суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами на засадах альтернативності [моногр.]
СВ Філиппова, МО Ананська
Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2013. – 120 с., 2013
102013
Трансформаційні процеси в промисловому виробництві в умовах нестабільності: монографія/СВ Філіпова
СВ Філіппова
Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005
102005
Экономика предприятия: практикум
СВ Филиппова, ВИ Захарченко, АС Балан
Харьков: Одиссей.–2004.–288 с, 2004
102004
Науково-методичні засади передпланової оцінки інноваційно-інвестиційних проектів
СВ Філиппова
монографія/СВ Філиппова, ВІ Захарченко, МО Акулюшина.—Одеса: ОНПУ, Атлант …, 2015
92015
Економічний інструментарій узгодженого контролювання діяльності та розвитку енергопостачального підприємства: монографія
АА Балан, СВ Філиппова
Донецьк: Ноулідж (Донецьке відділення), 2013
92013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20