Филиппова Светлана Валерьевна, Філиппова Светлана Валеріївна, Filyppova Svitlana
Филиппова Светлана Валерьевна, Філиппова Светлана Валеріївна, Filyppova Svitlana
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Экономика предприятия. Краткий курс
ИП Продиус, СВ Филиппова, ВИ Захарченко, АВ Балан
Харьков: Одиссей.–2004.–192 с, 2004
44*2004
Управленческий анализ: теория и практика
СВ Филиппова
Цикл" Современные управленческие технологии, 2004
33*2004
Трансформационные процессы в промышленном производстве в условиях нестабильности: монография
СВ Филиппова
Одесса: ОРИГУ НАГУ, 2005
202005
Особливості процесу комерціалізації інноваційних розробок промислового підприємства : [моногр.]
СВ Філиппова, ЮВ Ковтуненко
Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 214 с, 2013
182013
Прийняття інвестиційних рішень в інвестиційному менеджменті: монографія
ОС Балан, С Філиппова
Донецьк: Ноулідж, 2013
172013
Система формування і забезпечення економічної безпеки підприємства
СВ Філиппова, ОС Дашковський
Економіка: реалії часу, 3, 2012
172012
Економічна безпека підприємств реального сектору економіки в умовах вартісно-орієнтованого управління: монографія / під заг.ред. С.В Філиппової.
СВ Філиппова, ЛО Волощук, СО Черкасова
Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 196 с, 2015
132015
Аналітичні інструменти управління інноваційним розвитком промислового підприємства [монографія]
ЛО Волощук, ВВ Кірсанова, СВ Філиппова
Одеса: Плутон, 2014. – 158 с., 2014
132014
Інноваційна трансформація промислового сектору економіки України та механізми її регулювання: Монографія під ред.СВ Філиппової
СВ Філиппова, ЛО Волощук, ГА Смоквіна, СО Черкасова, НМ Сімакова
Одеса:„ВМВ, 2009
13*2009
Сommercialization and technology transfer: the processes’ contents and correlation in the innovative activity of industrial enterprise/S. Filyppova, Y. Kovtunenko
Y Kovtunenko
Економіка: реалії часу, 7, 2013
122013
Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу
СВ Філіппова, КВ Ковтуненко
Видавництво Львівської політехніки, 2013
122013
Аналітичні інструменти системи економічної безпеки суб’єктів господарювання: монографія
СВ Філиппова, СА Нізяєва
СВ Філиппова, СА Нізяєва–Донецьк: Вид-во «Ноулідж»(донецьке відділення), 2012
122012
Strategic competitive analysis of innovative enterprises development: predictive validity
LM Karpenko, SV Filyppova
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 392, 2016
112016
Економічний інструментарій узгодженого контролювання діяльності та розвитку енергопостачального підприємства: монографія
АА Балан, СВ Філиппова
Донецьк: Ноулідж (Донецьке відділення), 2013
102013
Оцінювання та аналіз конкурентоспроможності промислових підприємств як основні функції управління процесом її організаційноекономічного забезпечення
СВ Філиппова
Вісник ЖДТУ, 53, 2010
92010
Політика інноваційно-інвестиційного розвитку регіону в умовах ринкових трансформацій: структурний підхід.[Моногр.]
ГА Смоквіна
Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2008
92008
Трансформаційні процеси в промисловому виробництві в умовах нестабільності: монографія/СВ Філіпова
СВ Філіппова
Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005
92005
Соціальна відповідальність у стратегії управління вітчизняним підприємством: проблемні питання інтегрування механізму
СВ Філиппова
Економіка: реалії часу 2 (30), 5-17, 2017
82017
Антикризисное управление
АФ Крюков, СВ Филиппова
СФУ, 2012
82012
Основи формування економічного потенціалу виробничого підприємства
СВ Філиппова, ЛБ Боденчук
Видавництво УжНУ" Говерла", 2012
82012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20