Якобчук Валентина Павлівна; Yakobchuk Valentyna (ORCID: 0000-0003-2147-7994)
Якобчук Валентина Павлівна; Yakobchuk Valentyna (ORCID: 0000-0003-2147-7994)
Житомирський національний агроекологічний університет, факультет економіки та менеджменту, професор
Підтверджена електронна адреса в znau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навч. посіб.
ЄІ Ходаківський, ВП Якобчук, ІЛ Литвинчук
К.: Центр учбової літератури, 2014
752014
Історія економіки та економічної думки
ВП Якобчук, ЮВ Богоявленська, СВ Тищенко
Навч. посіб./ВП Якобчук, ЮВ Богоявленська, СВ Тищенко–К.:«Центр учбової …, 2015
132015
Інноваційний розвиток галузі свинарства
ВП Якобчук, ІВ Кравець, ОП Русак
Якобчук ВП, Кравець ІВ, Русак ОП–Житомир: В-во Євенок ОО, 2012
82012
Управління економічними ризиками корпоративних підприємств в агробізнесі
ІЛ Литвинчук
Продуктивність агропромислового виробництва: наук.-практ. зб. Укр. наук …, 2009
82009
Региональная аграрная политика в контексте реформирования аграрного сектора.—В сб
ВП Якобчук, АС Малиновский
Реструктуризация сельскохозяйственных предприятий, 2003
82003
Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва в аграрній сфері
В Якобчук
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
6*2013
Концептуальні аспекти формування зернового кластеру в регіоні
ВП Якобчук, ОВ Захарiна
Економіка АПК, 115-120, 2012
62012
Роль публічного управління у формуванні нової моделі державного регулювання економіки
ВП Якобчук, ЄІ Ходаківський, ІЛ Литвинчук
Ефективна економіка, 2017
32017
Інтелектуалізація аграрної економіки в контексті національної безпеки/В. П. Якобчук
ВП Якобчук
Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи …, 2015
22015
Аграрна безпека: стратегічний напрям розвитку національної економіки
ВП Якобчук
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
22013
Використання ресурсного потенціалу в сільськогосподарських підприємствах на радіаційно забруднених територіях: монографія
ВП Якобчук, ВВ Россоха, ВМ Якубів
Чернівці, 2012
22012
Методологія та методика дослідження пріоритетів інноваційного розвитку аграрної сфери
ВП Якобчук
Ефективна економіка–[Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. economy …, 0
2
Вплив ринку економічної інформації на глобальну логістику зерна
ВП Якобчук, ВА Якобчук
Агросвіт, 40-43, 2015
12015
Екологізація як пріоритет сталого розвитку аграрного виробництва
ВП Якобчук, НС Пугачова
Полісся, 2014
12014
Інноваційні бізнес-тренди в ризик-менеджменті
ВП Якобчук
Зб. наук. пр. Таврійського держ. агротехнол. ун-ту. Сер. Екон. науки, 18, 2012
12012
Конкурентоспроможність трудових ресурсів села
СВ Тищенко, ВП Якобчук
Економіка. Управління. Інновації, 2009
12009
Формування організаційної культури аграрних підприємств в умовах інституційної трансформації економіки
ВП Якобчук, ОВ Тузюк
Економіка, 115, 2009
12009
Особливості діяльності підприємства на зарубіжних ринках
В Якобчук
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
Ефективність інституційного забезпечення народного представництва в територіальних громадах
ВП Якобчук, АБ Войтенко, НС Пугачова
Інвестиції: практика та досвід, 115-121, 2020
2020
ІМПЕРАТИВИ ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СИСТЕМУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ (НООСФЕРНОЇ) ЕКОНОМІКИ
ЄІ Ходаківський, ВП Якобчук
Скидан ОВ–д. е. н., професор, ректор Житомирського національного …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20