Лотоцький В.В.; Victor Lototskyy
Лотоцький В.В.; Victor Lototskyy
старший викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Особливості структурної перебудови мікроциркуляторного русла шлуночків серця з різними типами кровопостачання під впливом хлориду алюмінію.
ОЯ Віктор Лотоцький, Михайло Гнатюк
Військова медицина України, 2014
2014
Влив субтоксичних доз кадмію, марганцю і мідді на фоні вживання питної води з вмістом стеарату калію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів
ВЛ Олена Лотоцька, Володимир Кондратюк
Гігієна населених місць., 2013
2013
Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання.
ВЛ Михайло Гнатюк, Володимир Кондратюк, Олена Лотоцька, Олег Ясіновський
Гігієна населених місць., 2013
2013
Морфометрична оцінка структурної перебудови печінки після вживання водно-сольового розчину з різними концентраціями та комбінаціями іонів натрію і калію.
МГ Віктор Лотоцький
Військова медицина України, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4