Follow
Лотоцький В.В.; Victor Lototskyy
Лотоцький В.В.; Victor Lototskyy
доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Influence of nanoparticles of lead on the organizm of suspicious animals when using water with content of sodium and sunpate stearates
OE Fedoriv, OE Kopach, NA Melnyk, OV Lototska, VV Lototskyy
Мир медицины и биологии 15 (2 (68)), 199-204, 2019
82019
Санітарно-гігієнічна і гідрохімічна характеристика води у верхів’ї річки Дністер
ОВ Лотоцька, ВА Кондратюк, ГА Крицька, ВВ Лотоцький
Вода: гигиена и экология, 9-12, 2014
12014
Вплив субтоксичних доз кадмію, марганцю і міді на фоні вживання питної води з вмістом стеарату калію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів
ОВ Лотоцька, ВА Кондратюк, ВВ Лотоцький
Гігієна населених місць, 81-86, 2013
12013
Механізми порушень печінки при вживанні водно-сольових розчинів з різним складом іонів натрію і калію
ВВ Лотоцький
Тернопіль, 2011
12011
Показники перекисного окислення ліпідів в організмі споживачів під впливом питної води з різними концентраціями натрію і в комбінації з калієм
ВВ Лотоцький, ВА Кондратюк, ОВ Лотоцька
Випуск 50, 65, 0
1
Структурні зміни в яєчку при дії на організм хлориду кадмію
МС Гнатюк, ВВ Лотоцький, ЛВ Татарчук, СО Коноваленко
Проблеми військової охорони здоров'я: Збірник наукових праць Української …, 2016
2016
Вплив стеарату натрію в комбінації з кадмієм на стан перекисного окиснення ліпідів в організмі піддослідних тварин= Influence of sodium stearate combined with cadmium on lipid …
OV Lototska, VV Lototskyy, OP Buhel
Journal of Education, Health and Sport 5 (5), 117-124, 2015
2015
Дія хлориду кадмію на секреторну активність міоендокринних клітин передсердь
МС Гнатюк, ВА Кондратюк, ОВ Лотоцька, ОБ Ясіновський, ЛВ Татарчук, ...
Гігієна населених місць, 323-326, 2014
2014
Особливості структурної перебудови мікроциркуляторного русла шлуночків серця з різними типами кровопостачання під впливом хлориду алюмінію.
ОЯ Віктор Лотоцький, Михайло Гнатюк
Військова медицина України, 2014
2014
Влив субтоксичних доз кадмію, марганцю і мідді на фоні вживання питної води з вмістом стеарату калію на концентрацію циркулюючих імунних комплексів у крові білих щурів
ВЛ Олена Лотоцька, Володимир Кондратюк
Гігієна населених місць., 2013
2013
Вплив хлориду кадмію на особливості ремоделювання камер серця з різними типами кровопостачання.
ВЛ Михайло Гнатюк, Володимир Кондратюк, Олена Лотоцька, Олег Ясіновський
Гігієна населених місць., 2013
2013
Морфометрична оцінка структурної перебудови печінки після вживання водно-сольового розчину з різними концентраціями та комбінаціями іонів натрію і калію.
МГ Віктор Лотоцький
Військова медицина України, 2013
2013
Cтан вільнорадикального окиснення й антиоксидантної системи захисту у щурів при вживанні водно-сольового розчину з різними концентраціями іонів натрію і калію
ВВ Лотоцький
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 132-133, 2009
2009
ВИКЛАДАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ГІГІЄНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІЯ ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ
КО Пашко, ВВ Лотоцький, ГА Крицька, ОВ Лотоцька
Медична освіта, 48-52, 0
ПОКАЗНИКИ БІЛКОВОГО І ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНІВ У БІЛИХ ЩУРІВ ПРИ ВЖИВАННІ ПИТНОЇ ВОДИ З РІЗНИМ ВМІСТОМ ІОНІВ НАТРІЮ І КАЛІЮ
ІР Мисула, ВВ Лотоцький
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 129-134, 0
5. КАНЦЕРОГЕННІ ФАКТОРИ В АСПЕКТІ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ………… 124
ВФ Богоявленська, АВ Харламова, ОГ Бичова, ВО Прокопов, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16