Березенська Світлана
Березенська Світлана
ХТЕІ КНТЕУ, кафедра інформаційних технологій
Підтверджена електронна адреса в htei.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія та практика змішаного навчання: монографія/ВМ кухаренко, СМ Березенська та ін.; за ред. ВМ Кухаренка
ВМ Кухаренко, СМ Березенська, КЛ Бугайчук, НЮ Олійник, ТО Олійник, ...
КП" Міськадрукарня", 2016
32*2016
Теорія та практика змішаного навчання
ВМ Кухаренко, СМ Березенська, КЛ Бугайчук, НЮ Олійник, ТО Олійник, ...
КП" Міськадрукарня", 2016
242016
Teoriia ta praktyka zmishanoho navchannia [Theory and Practice of Blended Learning]
VM Kukharenko, SM Berezenska, KL Buhaichuk, NY Oliinyk, TO Oliinyk, ...
Miskdruk, NTU “KhPI”, Kharkiv, 2016
9*2016
Засоби e-learning в організації роботи з теоретичним контентом з технічних дисциплін
СМ Березенська
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 93-101, 2016
6*2016
Проектування самостійної роботи студентів з технічних дисциплін засобами LMS Moodle
СМ Березенська
Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя, 9-10, 2013
22013
Theoretical principles of building a model of blended learning for technical disciplines
N OLIINYK, SM Berezenska
Европейская ассоциация педагогов и психологов “Science” КОНФЕРЕНЦИЯ …, 2016
12016
Методические аспекты реализации виртуальных лабораторных работ по техническим дисциплинам
НЮ Олейник, СМ Березенская
ББК 74.2 Д44, 290, 2014
12014
Експериментальне дослідження ефективності навчання електротехніки в умовах змішаного освітнього процесу
S Berezenska
Problems of Engineer-Pedagogical Education, 113-120, 2018
2018
On-line технології у викладанні технічних дисциплін
СМ Березенська, НЮ Олійник
Голова конференції: Сокол ЄІ (Україна). Співголови конференції: Торма А …, 2018
2018
Підходи до реалізації лабораторного практикуму в системі дистанційного навчання
СМ Березенська, НЮ Олійник
2018
Застосування методу морфологічного аналізу для проектування методики навчання електротехніки
T Bondarenko, V Luniachek, N Ruban, V Bruyeva, Y Davydova, ...
transformation 49, 57, 2017
2017
Трансформація ролі викладача в середовищі електронного навчання
СМ Березенська
Голова конференції: Сокол ЄІ (Україна). Співголови конференції: Торма А …, 2017
2017
Особливості діяльності викладача у сучасному інформаційному суспільстві
СМ Березенська, НЮ Олійник
Матеріали конференції "Ноосферні освіта, виховання і наука", 15, 2017
2017
Методика проведення лабораторної роботи з електротехніки з використанням дистанційних технологій
СМ Березенська
Інженерні та освітні технології, 35-44, 2016
2016
Інтерактивне навчальне середовище як базовий компонент моделі змішаного навчання технічних дисциплін
НЮ Олійник, СМ Березенська
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Інституту післядипломної освіти …, 2016
2016
Інтерактивність, як основний показник якості дистанційного курсу
С Березенська
Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія: збірник тез доповідей на …, 2016
2016
Проблеми впровадження дистанційної форми навчання в галузі технічної освіти України
СМ Березенська
2015
Дистанційні технології у формуванні дослідницьких умінь в процесі підготовки студентів до семінарських занять
НЮ Олійник, СМ Березенська
Научные труды SWorld 13 (3), 79-85, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18