Світлана Омельчук
Світлана Омельчук
Інститут фізіології рослин і генетики ІФРГ НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ifrg.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Влияние лектинов бобовых растений разной специфичности на развитие проростков сельскохозяйственных культур
ЕВ Кириченко, ЛВ Титова, АВ Жемойда, СВ Омельчук
Физиология и биохимия культурных растений 36 (4-5), 56-62, 2004
132004
Симбіотичні властивості Bradyrhizobium japonicum 634б за дії фіторегулятора Reglalg
ОВ Кириченко
Мікробіол. журн 70 (1), 17-25, 2008
122008
Влияние лектина из семян сои на продуктивность сои
ЕВ Кириченко, ЛВ Титова, СЯ Коць, АВ Жемойда, СВ Омельчук, ...
Агрохимия, 58-62, 2004
102004
Effect of leguminous plant lectin of different specificity on the development of crop seedlings
EV Kirichenko, LV Titova, AV Zhemojda, SV Omelchuk
FIZIOLOGIIA I BIOKHIMIIA KUL'TURNYKH RASTENII 36 (5), 390-397, 2004
52004
Використання нетрадиційної рослинної сировини у пивоварінні для створення спеціальних сортів пива
СВ Омельчук, ІВ Мельник, ВМ Головченко
Харчова наука і технологія, 56-58, 2011
42011
Ефективність симбіозу та продуктивність сої, інокульованої новими аналітично селекціонованими культурами Bradyrhizobium japonicum
ПМ Маменко, СМ Маліченко, СВ Омельчук, ЛВ Бобик, РА Якимчук
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія., 72-78, 2014
32014
Розробка технології горіхового пива
СВ Омельчук, ІВ Мельник
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 316-321, 2012
32012
Влияние семенных эксудатов бобовых растений на формирование бобово-ризобиального симбиоза
НМ Мельникова, СВ Омельчук
Прикладная биохимия и микробиология 45 (3), 2009
32009
Особливості симбіотичної системи і продукції етилену у сортів Glycine max (L.) Merr., що відрізняються за стійкістю до абіотичних стресорів
КМ Дрок, ПМ Маменко, СВ Омельчук, ІВ Косаківська
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія, 21-28, 2014
22014
Разработка технологии специального пива с использованием экстракта грецкого ореха
С Омельчук, И Мельник, ЗН Романова, И Игнатов
22013
Ефективність, конкурентоспроможність і технологічність нових аналітично селекціонованих штамів бульбочкових бактерій сої
СМ Маліченко, СВ Омельчук, ПМ Маменко, СЯ Коць
Физиология и биохимия культурных растений 45 (1), 53-60, 2013
22013
Азотфіксувальна активність симбіозу соя - Bradyrhizobium japonicum та вегетативна маса рослин за дії насіння лектину безбульбочкової сої
НМ Мельникова, ЛМ Михалків, СВ Омельчук
Фізіологія рослин:проблеми та перспективи розвитку 1, 2009
22009
Влияние специфичного экзогенного лектина на развитие растений сои в ранние фазы онтогенеза
ЕВ Кириченко, ЛВ Титова, АВ Жемойда, СВ Омельчук
Онтогенез рослин, біологічна фіксація молекулярного азоту та азотний …, 2001
22001
Симбiотичнi властивостi та насiннєва продуктивнiсть сої у польових умовах за рiзних способiв обробки насiння фунгiцидами
АВ Павлище, РА Якимчук, СВ Омельчук, АВ Жемойда, СЯ Коць
Физиология растений и генетика, 358-368, 2018
12018
Ризосферные микроорганизмы как фактор регулирования формирования бобово-ризобиального симбиоза
НН Мельникова, ЛМ Михалкив, СВ Омельчук, СК Береговенко
Физиология растений и генетика 50 (4), 299-321, 2018
12018
Формування, функціонування та продуктивність соєво-ризобіального симбіозу за дії фунгіцидів ламардор і максим.
СВ Омельчук, АВ Жемойда, АВ Павлище
Физиология растений и генетика 49 (1), 54-63, 2017
12017
Фізіологічна взаємодія сої з новими Tn-5 мутантами Bradyrhizobium japonicum
ВК Даценко, ВМ Мельник, СВ Омельчук, СЯ Коць
Сількогосподарська мікробіологія, 2008
12008
Фізіологічна взаємодія сої з новими Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum
ВК Даценко, ВМ Мельник, СЯ Коць, СВ Омельчук
Сільськогосподарська мікробіологія, 2008
12008
ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЄВО-РИЗОБІАЛЬНОГО СИМБІОЗУ ЗА ДІЇ ФУНГІЦИДУ АКАНТО ПЛЮС
СВ ОМЕЛЬЧУК, РА ЯКИМЧУК
2019
Наука України-погляд молодих вчених крізь призму сучасності
СВ Висоцький, СЮ Куницька, МО Гаман, ОВ Капітан, ІВ Герасименко, ...
Черкаський державний технологічний університет, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20