Олександр Михайлович Бердніков
Олександр Михайлович Бердніков
Підтверджена електронна адреса в ukrpost.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Научное обоснование применения зеленых удобрений в современном земледелии на дерново-подзолистых почвах Полесья УССР (диссертация на соискание ученой степени доктора с.-х. наук)
АМ Бердников
Минск, 1990
451990
Научное обоснование применения зеленых удобрений в современном земледелии на дерново-подзолистых почвах Полесья УССР (автореферат диссертации на соискание ученой степени …
АМ Бердников
Минск, 1990
451990
Зеленое удобрение - биологизация земледелия, урожай
АМ Бердников
Черниговское НПО "Элита", 1992
321992
Возделывание картофеля с использованием сидератов
АМ Бердников, ВП Косьянчук
Земледелие, 26, 1999
291999
Трансформация в почве и поглощение растениями азота
БС Носко, ББ Котвицкий, АМ Бердников, ТА Юнакова
Агрохимия, 3, 1997
261997
Шляхи підвищення родючості грунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва
БС Носко, ПВ П., ОГ Тараріко, РС Трускавецький, ВХ Ківер, СА Балюк, ...
Київ: "Аграрна наука", 1999
251999
Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур
ВВ Волкогон, АС Заришняк, ІВ Гриник, ОМ Бердніков, ЦЛ В., та ін.
К.: Аграрна наука, 2011
242011
Біоенергетична оцінка сільськогосподарського виробництва
Ю.О. Тараріко, О.М. Бердніков, О.Ю. Несмашна
К.: Аграрна наука, 2005
212005
Нормативы прибавок урожая сельскохозяйственных культур от применения органических удобрений
ПД Попов, ВИ Хохлов, МН Новиков, СМ Лукин, ГА Гармаш, ...
Упрполиграфиздат Владимирского облисполкома, 1990
131990
Роль сидерації у сучасному землеробстві
ОМ Бердніков, ЮА Никитюк
ОМ Бердніков, ЮА Никитюк, 12-15, 2004
122004
Стаціонарні агротехнічні досліди як інформаційна база для моделювання та прогнозування розвитку агроекосистем
ЮО Тараріко, ОМ Бердніков, ЛД Глущенко, АО А.
Формування енергогенеруючих біоорганічних агроекосистем. Науково-методичне …, 2008
8*2008
Системи біоенергетичного аграрного виробництва
ЮО Тараріко, ДП Вінничук, ВВ Волкогон, ОМ Бердніков
Київ: ДІА, 2009
72009
Ефективність застосування діазофіту в різних системах удобрення при вирощуванні пшениці ярої
ГВ Хоменко, ОМ Бердніков, ЛВ Потапенко, ОГ Гапон, ВП Лавська
Сільськогосподарська мікробіологія, 2009
72009
Сидерати в сучасному землеробстві: науково-виробниче видання (монографія)
ІА Шувар, ОМ Бердніков, ЛВ Центило, ВМ Сендецький, ОВ Тимофійчук, ...
Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2015
62015
Миграция питательных элементов и гумуса подзолистой почвы в условиях длительных лизиметрических опытов
НВ Патыка, АМ Бердников, ВФ Патыка
Агрохімія і грунтознавство, 81-84, 2010
62010
Влияние природных бентонитов и минеральных удобрений на накопление сахара в корнеплодах
АВ Бердников, ЮС Колягин
Сахарная свекла, 27-28, 2007
62007
Вплив мікробних препаратів на засвоєння культурними рослинами поживних речовин
ВВ Волкогон, СБ Дімова, КІ Волкогон, РО Борулько, ОМ Бердніков
Вісник аграрної науки, 25-28, 2010
52010
Цикл азоту в ризосферному грунті рослин кукурудзи
ОМБ Т.Б. Мілютенко, О.В. Шерстобоєва, В.В. Волкогон
Агроекологічний журнал, С. 88-94, 2013
42013
Засвоєння культурними рослинами поживних речовин за впливу мікробних препаратів
ВВ Волкогон, ОМ Бердніков, СБ Дімова, НП Штанько
Вісник Харківського національного аграрного університету, 84-89, 2012
42012
Формування біоенергетичних агроекосистем в зоні Полісся України. Науково-технологічне забезпечення аграрного виробництва / рекомендації
ЮО Тараріко, ОМ Бердніков
Київ, 2012
42012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20