Елена Тверитникова
Елена Тверитникова
НТУ "ХПИ", кафедра ИИТС
Verified email at kpi.kharkov.ua
TitleCited byYear
Зародження і розвиток науково-технічної школи професора ПП Копняєва: монографія
ОЄ Тверитникова
Х.: НТУ «ХПI».–2010.–212 с, 2010
62010
Електротехнічна галузь України другої половини ХХ ст.: напрями розвитку і здобутки: монографія
ОЄ Тверитникова
Харків: ТОВ «Тім Пабліш Груп, 2017
52017
Зародження і розвиток науково-технічної школи електротехніки професора ПП Копняєва (1885–1950 рр.)
ОЄ Тверитникова
НТУ" ХПІ", 2009
52009
Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту
ОЄ Тверитникова, НІ Посвятенко, ТВ Мельник
НТУ" ХПІ", 2015
32015
Внесок учених Харківського технологічного та електротехнічного інститутів у розвиток електротехнічної галузі України (1885–1950 рр.): дис. кан. іст. наук: 07.00. 07 …
ОЄ Тверитникова
Киев, 2009
32009
Вища електротехнічна освіта в Україні у другій половині ХХ ст.
О Тверитникова
Українознавчий альманах, 312-315, 2014
22014
Кафедра" Інформаційно-вимірювальні технології і системи". Історичний нарис
СІ Кондрашов, ОЄ Тверитникова
НТУ" ХПІ", 2011
22011
Кафедра теоретических основ электротехники. 80 лет в ХПИ
АН Борисенко, ОЛ Резинкин, ВП Самсонов, ЕЕ Тверитникова
НТУ" ХПИ", 2011
22011
Основні етапи становлення і розвитку теоретичних основ електротехніки в Україні (перша половина ХХ ст.)
ОЄ Тверитникова
НТУ" ХПІ", 2008
22008
Організаційні форми і результати формування науково-дослідної роботи студентів у системі вищої електротехнічної освіти: історичний аспект
ОЄ Тверитникова, ЮЄ Демідова
НТУ" ХПІ", 2018
12018
Вітчизняний досвід наукових студій в контексті цивілізаційного поступу України: наукові електротехнічні школи України (1950–1960 рр.)
О Тверитникова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
12016
Вчений у галузі електротехніки—член-кореспондент АН УРСР ОМ Мілях (до 110-річчя з дня народження)
ОЄ Тверитникова
Українська біографістика, 158-172, 2016
12016
Реструктуризація Інституту електродинаміки Академії наук України впродовж 1963-1970 рр.
ОЄ Тверитникова, ЕЕ Тверитникова
НТУУ" КПІ", 2016
12016
Джерела з вивчення розвитку електротехнічної галузі України другої половини ХХ ст.
ОЄ Тверитникова
Історія науки і біографістика, 2016
12016
Модернізація організаційних форм електротехнічної науки України (друга половина ХХ ст.)
ОЄ Тверитникова
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка, 2015
12015
Дослідження з історії науки і техніки в Інституті електродинаміки Національної академії наук України
ОЄ Тверитникова
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2015
12015
Формування освітнього і наукового потенціалу вищої електротехнічної школи України (друга половина ХХ ст.)
ОЄ Тверитникова
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Автореферати дисертацій як джерело з вивчення розвитку електротехнічної галузі України (з досвіду діяльності спеціалізованої вченої ради К 068.39. 04 Харківського …
О Тверитникова
Переяславський літопис, 161-167, 2015
12015
Дослідження вчених Харківського політехнічного інституту в галузі електромеханіки (1950–1960)
ОЄ Тверитникова
Історія науки і біографістика, 2015
12015
Удосконалення системи підготовки і атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для електротехнічної галузі України (1965–1980 рр.)
ОЄ Тверитникова
Питання історії науки і техніки, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20