Підписатись
Igor Shtanko; Штанько Ігор Павлович; Штанько І.П.; Shtanko I. ORCID: 0000-0001-7847-0772
Igor Shtanko; Штанько Ігор Павлович; Штанько І.П.; Shtanko I. ORCID: 0000-0001-7847-0772
Завідувач відділом, к.с.-г.н., Інститут сільського господарства Полісся НААН / Head of Department
Підтверджена електронна адреса в isgp.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комплексна програма розвитку сільського господарства Житомирської області у 2009–2010 роках та на період до 2015 року
Житомир: Рута, 2009
39*2009
Науковi основи агропромислового виробництва в зонi Полiсся i Захiдного регiону України
МВ Зубець, ВП Ситник, ..., ІП Штанько, та ін.
Урожай, 2004
202004
Studying of the base collection genepool of hop (Humulus lupulus L.). (Вивчення базової колекції генофонду хмелю звичайного (Humulus lupulus L.).
ІП Штанько, КП Михайличенко
Агропромислове виробництво Полісся, 23-27, 2008
9*2008
Assessment of productive capacity in regional varieties of hops (Оцінка виробничого потенціалу сортів хмелю в регіональних випробуваннях)
ВВ Шабликін, ІП Штанько, КП Михайліченко
Агропромислове виробництво Полісся, 43-47, 2009
6*2009
Ukrainian hops: status and prospects. (Українське хмеляртсво: стан та перспективи).
О Гладких, І Штанько
Пропозиція, 58-68, 2009
5*2009
Achievements breeding of hop in the word and the directijn of impoving the structure of varietal plantings in Ukraine. (Досягнення селекції хмелю в світі та напрями …
ІП Штанько
Агропромислове виробництво Полісся, 92-97, 2013
3*2013
Assessment of adaptive attributes of varieties and numbers of hop plant (Оцінка адаптивних ознак сортів та номерів хмелю)
I Shtanko
Вісник аграрної науки 97 (7), 53-59, 2019
2*2019
Analysis of the Ukrainian collection of common hop varieties (Humulus lupulus L.) to highlight varieties with reference characters.
IP Shtanko
Plant Varieties Studying and Protection, 366-371, 2019
22019
The use of biotechnological methods in the reproduction of the original breeding material of hops. Використання біотехнологічних методів при розмноженні вихідного селекційного …
БФ Кормільцев, ІП Штанько, КП Михайліченко, ОВ Черненко
Агропромислове виробництво Полісся, 73-76, 2014
2*2014
Формування кореневої системи хмелю in vitro залежно від біостимуляторів та їх концентрації (Formation of hop root system in vitro depending on biostimulants and their …
ВБ Ковальов, ТІ Козлик, ІП Штанько, ОВ Черненко
Збірник наукових праць «Новітні технології вирощування сільськогосподарських …, 2012
22012
Improving the scheme of selection cultivation of hop genotypes using biotechnological methods of their reproduction. (Удосконалення схеми селекційного сортовивчення генотипів …
ІП Штанько, КП Михайліченко, ОЛ Дзядович
Агропромислове виробництво Полісся, 57-60, 2012
2*2012
Hop-growing in Ukraine: ways out of the crisis. (Хмелярство України: шляхи виходу з кризи).
ТЮ Приймачук, АВ Проценко, РІ Рудик, ІП Штанько
Агропромислове виробництво Полісся, Інститут сільського господарства Полісся …, 2016
1*2016
Оцінка генотипів робочої селекційної колекції хмелю на стійкість проти основних хвороб та шкідників
ОЛ Дзядович, ІП Штанько, ОВ Венгер, ЮМ Ільїнський
Міжнародна наукова інтернет-конференція «Хмелярська наука: традиції та …, 2021
2021
Regeneration and transformation of hop genotypes under the action of mutagens in aseptic culture
IP Shtanko
Міжнародна наукова інтернет-конференція «Хмелярська наука: традиції та …, 2021
2021
Формування генетичних паспортів за результатими дослідженння геному сортів хмелю вітчизняної селекції
ІП Штанько, ВБ Ковальов, БФ Кормільцев
Міжнародна наукова інтернет-конференція «Хмелярська наука: традиції та …, 2021
2021
Результати вивчення зразків базової колекції генофонду хмелю звичайного (Humulus lupulus l.) в умовах Полісся України
ІП Штанько, ОЛ Дзядович
Міжнародна наукова інтернет-конференція «Хмелярська наука: традиції та …, 2021
2021
Розвиток хмелярської науки Україні. Історичний ракурс
СМ Рижук, ВА Вергунов, ІП Штанько
Міжнародна наукова інтернет-конференція «Хмелярська наука: традиції та …, 2021
2021
Добір вихідного матеріалу для селекції хмелю звичайного (Humulus lupulus l.) на посухостійкість в умовах змін чинників клімату на Поліссі.
ІП Штанько, ОЛ Дзядович
The VI International Science Conference «Actual tendencies of development …, 2021
2021
Fungicidal and growth-stimulating effect of microbial preparations on hopplants yield.
OM Venger, O.V., Kliuchevych, M.M., Stoliar, S.H., Strygun, O.O., Vygera, S ...
Ukrainian Journal of Ecology 11 (2), 40-46, 2021
2021
The use of biotechnological methods in the selection process of hops. Використання біотехнологічних методів у селекційному процесі хмелю: методичні рекомендації.
ІП Штанько, ТІ Козлик, ІА Джус, ОЛ Дзядович, ТА Штанько, ...
Інститут сільського господарства Полісся НААН, Житомир. ПП "Рута". 32 с., 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20