Український соціум, Украинский социум, Ukrainian society, Ukr. socìum
Український соціум, Украинский социум, Ukrainian society, Ukr. socìum
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", ГО "Український
Підтверджена електронна адреса в ukr-socium.org.ua
НазваПосиланняРік
Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві
ОМ Балакірєва
Український соціум, 21-32, 2002
602002
Сутність та структура інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки: основні підходи та напрями формування
ІВ Юхновський
Український соціум, 159-171, 2010
272010
Закономірності та особливості суспільно-трансформаційних процесів в Україні
ЕА Афонін, ОВ Суший, ЛМ Усаченко
Український соціум, 7-30, 2011
212011
Участь як прояв соціального включення в процесі модернізації: Україна в європейському контексті (1999-2010 рр.)
ЮБ Савельєв
Український соціум, 77-98, 2013
202013
Громадянська компетентність особистості як проблема сучасного суспільства
ВМ Шахрай
Український соціум, 25, 2008
192008
Державна молодіжна політика як феномен суспільного розвитку і нова парадигма державотворення у країнах перехідного стану
МФ Головатий
Український соціум, 54-62, 2002
192002
Актуальні проблеми досліджень сучасної сім’ї в Україні
ТМ Яблонська
Український соціум, 4, 2004
182004
Соціально-педагогічна робота як інструмент соціальної політики
АЙ Капська
Український соціум, 89-94, 2002
182002
Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі в Україні
Ангелко
Український соціум, 71-79, 2014
172014
Соціальні інновації в системі соціально-економічних відносин
ЛІ Федулова
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/usoc/2008_3/60-74. pdf, 2008
172008
Участь молоді у розвитку місцевої демократії в Україні: проблеми та перспективи
КВ Плоский
Український соціум, 6, 2005
172005
Дитячі будинки сімейного типу як особлива форма сімейної опіки над дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування
ІВ Пєша
Український соціум, 72-80, 2003
172003
Відчуження праці в системі чинників розвитку трудового менталітету
ДП Богиня
Український соціум, 122-133, 2002
172002
Гібридна війна як нова українська реальність
МП Требін
Український соціум, 113-127, 2014
162014
Деякі аспекти гендерної ідентифікації та соціалізації особистості
ЮМ Галустян, ВП Новицька
Український соціум, 3, 2004
162004
Соціально-психологічні особливості готовності молоді до подружнього життя
ВГ Захарченко
Український соціум, 3, 2004
162004
Нові глобальні виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей
Сіденко
Український соціум, 7-21, 2014
152014
Інститути соціалізації в Україні та країнах ЄС: тенденції розвитку та ключові відмінності
ВМ Геєць
Український соціум, 7-34, 2011
152011
Конструктивні та деструктивні вияви гендерних стереотипів
ОЮ Вілкова
Український соціум, 5, 2004
152004
Ціннісний конструкт міжкультурної комунікації
ЮЖ Шайгородський
Український соціум, 41-48, 2002
152002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20