Український соціум, Украинский социум, Ukrainian society, Ukr. socìum
Український соціум, Украинский социум, Ukrainian society, Ukr. socìum
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", ГО "Український
Verified email at ukr-socium.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві
ОМ Балакірєва
Український соціум, 21-32, 2002
882002
Гібридна війна як нова українська реальність
МП Требін
Український соціум, 113-127, 2014
412014
Державна молодіжна політика як феномен суспільного розвитку і нова парадигма державотворення у країнах перехідного стану
МФ Головатий
Український соціум, 54-62, 2002
382002
Громадянська компетентність особистості як проблема сучасного суспільства
ВМ Шахрай
Український соціум 2, 25, 2008
352008
Сутність та структура інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки: основні підходи та напрями формування
ІВ Юхновський
Український соціум, 159-171, 2010
342010
Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі в Україні
Ангелко
Український соціум, 71-79, 2014
332014
Соціальні інновації в системі соціально-економічних відносин
ЛІ Федулова
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/usoc/2008_3/60-74. pdf, 2008
312008
Актуальні проблеми досліджень сучасної сім’ї в Україні
ТМ Яблонська
Український соціум, 4, 2004
282004
Закономірності та особливості суспільно-трансформаційних процесів в Україні
ЕА Афонін, ОВ Суший, ЛМ Усаченко
Український соціум, 7-30, 2011
272011
Молоде покоління України в алгоритмі суспільних процесів
ВА Головенько
Український соціум 2, 20-34, 2006
272006
Деякі аспекти гендерної ідентифікації та соціалізації особистості
ЮМ Галустян, ВП Новицька
Український соціум 1 (3), 2004
272004
Конструктивні та деструктивні вияви гендерних стереотипів
ОЮ Вілкова
Український соціум, 5, 2004
272004
Соціальне виключення в сучасній Україні: спроба оцінки
НВ Толстих
Український соціум, 81-85, 2003
272003
Ціннісний конструкт міжкультурної комунікації
ЮЖ Шайгородський
Український соціум, 41-48, 2002
252002
Нові глобальні виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей
В Сіденко
Український соціум, 7-21, 2014
242014
Соціально-психологічні особливості готовності молоді до подружнього життя
ВГ Захарченко
Український соціум 1 (3), 14-15, 2004
242004
Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання
ВВ Близнюк
Український соціум, 58-71, 2016
232016
Модель факторів, що обумовлюють насильство в сім’ї
АА Бова
Соціологія 5, 15-24, 2017
222017
Участь як прояв соціального включення в процесі модернізації: Україна в європейському контексті (1999-2010 рр.)
ЮБ Савельєв
Український соціум, 77-98, 2013
222013
Інститути соціалізації в Україні та країнах ЄС: тенденції розвитку та ключові відмінності
ВМ Геєць
Український соціум, 7-34, 2011
212011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20