Український соціум, Украинский социум, Ukrainian society, Ukr. socìum
Український соціум, Украинский социум, Ukrainian society, Ukr. socìum
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", ГО "Український
Verified email at ukr-socium.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві
ОМ Балакірєва
Український соціум, 21-32, 2002
592002
Сутність та структура інноваційно-інвестиційного потенціалу економіки: основні підходи та напрями формування
ІВ Юхновський
Український соціум, 159-171, 2010
282010
Закономірності та особливості суспільно-трансформаційних процесів в Україні
ЕА Афонін, ОВ Суший, ЛМ Усаченко
Український соціум, 7-30, 2011
232011
Громадянська компетентність особистості як проблема сучасного суспільства
ВМ Шахрай
Український соціум, 25, 2008
222008
Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі в Україні
Ангелко
Український соціум, 71-79, 2014
202014
Участь як прояв соціального включення в процесі модернізації: Україна в європейському контексті (1999-2010 рр.)
ЮБ Савельєв
Український соціум, 77-98, 2013
202013
Соціальні інновації в системі соціально-економічних відносин
ЛІ Федулова
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/usoc/2008_3/60-74. pdf, 2008
202008
Державна молодіжна політика як феномен суспільного розвитку і нова парадигма державотворення у країнах перехідного стану
МФ Головатий
Український соціум, 54-62, 2002
202002
Гібридна війна як нова українська реальність
МП Требін
Український соціум, 113-127, 2014
192014
Участь молоді у розвитку місцевої демократії в Україні: проблеми та перспективи
КВ Плоский
Український соціум, 6, 2005
192005
Актуальні проблеми досліджень сучасної сім’ї в Україні
ТМ Яблонська
Український соціум, 4, 2004
192004
Соціально-психологічні особливості готовності молоді до подружнього життя
ВГ Захарченко
Український соціум, 3, 2004
182004
Дитячі будинки сімейного типу як особлива форма сімейної опіки над дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування
ІВ Пєша
Український соціум, 72-80, 2003
182003
Соціально-педагогічна робота як інструмент соціальної політики
АЙ Капська
Український соціум, 89-94, 2002
182002
Нові глобальні виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей
Сіденко
Український соціум, 7-21, 2014
172014
Деякі аспекти гендерної ідентифікації та соціалізації особистості
ЮМ Галустян, ВП Новицька
Український соціум, 3, 2004
172004
Конструктивні та деструктивні вияви гендерних стереотипів
ОЮ Вілкова
Український соціум, 5, 2004
172004
Відчуження праці в системі чинників розвитку трудового менталітету
ДП Богиня
Український соціум, 122-133, 2002
172002
Інститути соціалізації в Україні та країнах ЄС: тенденції розвитку та ключові відмінності
ВМ Геєць
Український соціум, 7-34, 2011
162011
Ціннісний конструкт міжкультурної комунікації
ЮЖ Шайгородський
Український соціум, 41-48, 2002
162002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20