Лариса Дмитрівна Орлова, Орлова Л.Д., Larysa Orlova, Orlova L.D.
Лариса Дмитрівна Орлова, Орлова Л.Д., Larysa Orlova, Orlova L.D.
професор кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології ПНПУ імені В.Г. Короленка
Verified email at pnpu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічного наставництва
ТЮ Осипова, ТЮ Осипова
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2016
362016
Біоекологічні особливості лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України (продуктивність та раціональне використання)
ЛД Орлова
Полтава: ПНПУ імені ВГ Короленка, 2011
232011
Граматичний словник української літературної мови. Словозміна в теорії та практиці сучасного мовознавства
В Критська
Українська мова, 3-19, 2013
82013
Фізіологічні особливості синяка звичайного (Echium vulgare L.)/ЛД Орлова, ТС Двірна/Сучасні проблеми біології, екології та хімії. Матер. міжнар. конф., присвяченої 20-річчю …
ЛД Орлова
Запоріжжя: ЗНУ, 73-76, 2007
82007
Біорізноманіття та екологія кормових представників родини бобових луків Полтавщини
ЛД Орлова
Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету ім. ВГ …, 2001
82001
Динаміка накопичення підстилки на низинних луках Лівобережного Лісостепу України
ЛД Орлова
Промышленная ботаника, 2011
72011
Bioekolohichni osoblyvosti luchnykh fitotsenoziv Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy (produktyvnist ta ratsionalne vykorystannia)[Bioecological features of meadow phy-tocenoses of …
LD Orlova
Poltava: PNPU imeni VH Korolenka [in Ukrainian], 2011
62011
Біоморфологічна та еколого-ценотична характеристика Melilotus Mill. Полтавщини
ЛД Орлова
Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету ім. ВГ …, 2005
62005
Формирование запасов подстилки на суходольных лугах левобережной лесостепи Украины
ЛД Орлова
Biosystems Diversity 19 (1), 2011
52011
Формирование запасов подстилки на суходольных лугах левобережной лесостепи Украины
ЛД Орлова
Biosystems Diversity 19 (1), 2011
52011
Шляхи подолання неуспішності учнів
Л Орлова
Директор школи, 21-25, 2010
52010
Біоекологія та продуктивність Poa pratensis L. на луках Полтавщини
ЛД Орлова
Збірник праць Полтавського державного педагогічного університету імені ВГ …, 2009
52009
Біорізноманітність та особливості лучних однорічників околиць м. Полтави
ЛД Орлова
Відновлення порушених природних екосистем: матеріали Другої міжнар. наук …, 2005
52005
Біоекологія, розмаїття та практичне використання гвоздичних (Caryophylaceae Juss.) Полтавщини
ЛД Орлова
Зб. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. ВГ Короленка. Сер.: Екологія …, 2003
52003
Біорозмаїття, екологія та значення дикорослих хрестоцвітих Полтавщини
ЛД Орлова
Збірник праць Полтавського державного педагогічного університету імені ВГ …, 2002
52002
Систематичний аналіз та біоекологічні особливості представників родини тонконогові (Poaceae Barnhart) Полтавщини
ЛД Орлова
Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: зб. наук. пр …, 2008
42008
Біорізноманіття, екологія та використання губоцвітих (Lamiaceae Lindl.) Полтавщини
ЛД Орлова
Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: міжвуз. зб …, 2004
42004
Лучний компонент флори в парках м. Полтава
ЛД Орлова
Мир медицины и биологии 13 (3 (61)), 2017
32017
Запаси підстилки на заплавних луках Лівобережного Лісостепу України
ЛД Орлова
Український ботанічний журнал, 652-661, 2012
32012
Біоекологічні особливості та біохімічний склад Alopecurus Pratensis L. на луках Полтавщини
ЛД Орлова
Донецький ботанічний сад НАН України, 2009
32009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20