Підписатись
Анатолій Тимофійович Цвігун / Anatolii Tsvihun
Анатолій Тимофійович Цвігун / Anatolii Tsvihun
STATE AGRARIAN AND ENGINEERING UNIVERSITY in PODILYA / Подільський державний аграрно-технічний
Підтверджена електронна адреса в pdatu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Комбикорма, премиксы, БВМД для животных и птицы
АИ Свеженцов, СА Горлач, СВ Мартиняк, АТ Цвигун
Справочник.–Днепропетровск: АРТПРЕСС.–2008.–412 с, 2008
852008
Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби
ГО Богданов, ВМ Кандиба, II Ібатуллін, ВІ Костенко, ЮФ Мельник, ...
Рута, 2012
482012
Evaluation of storage methods of beef by microbiological and chemical indicators.
M Kukhtyn, V Salata, O Berhilevych, Z Malimon, A Tsvihun, B Gutyj, ...
292020
Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби
ГО Богданов, ВМ Кандиба, ІІ Ібатулін, ДО Мельничук, АТ Цвігун
К.: Аграрна наука, 296, 2012
232012
Про сільськогосподарську дорадчу діяльність”: Науково-практичний коментар/За ред. РЯ Корінця
АТ Цвігун, РЯ Корінець, МП Грищенко, ЮМ Берездецький, ЮЯ Кухарук, ...
Львів: НВФ «Українські технології, 2007
232007
Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві: посібник
ОМЖ за ред. І.І.Ібатулліна
К: Аграрна наука, 2017
21*2017
Перспективи розвитку виробничого потенціалу м’ясного скотарства України
ПР Пуцентейло
Сталий розвиток економіки, 2011
202011
Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин
ІІ Ібатуллін, МІ Бащенко, ОМ Жукорський, ВМ Кандиба, ЄВ Руденко, ...
Державне видавництво" Аграрна наука" НААН, 2016
192016
До питання вивчення обміну речовин в організмі тварин
АТ Цвігун, МГ Повозніков, СМ Блюсюк
Науковий вісник НАУ.–Київ, 74-78, 2004
122004
Characterization of lytic activity of Phage SAvB14 on Staphylococcus aureus variant bovis
Y Horiuk, V Horiuk, M Kukhtyn, A Tsvihun, S Kernychnyi
Journal of Advanced Veterinary and Animal Research 7 (3), 509, 2020
112020
Teoriya i praktyka normovanoyi hodivli velykoyi rohatoyi khudoby [The theory and practice of normalized feeding of cattle]
VM Kandyba, II Ibatullin, VI Kostenko
Zhytomir: N. p.[in Ukrainian], 2012
112012
Стан і пріоритетні напрями розвитку науки про нормовану годівлю сільськогосподарських тварин в Україні. Науково-технічний бюлетень інституту тваринництва НААНУ.–2010
ВМ Кандиба, ІІ Ібатуллін, СА Михальченко
Вип 102, 226-246, 2010
102010
Обоснование энергетического питания молодняка крупного рогатого скота при различных типах кормления: дисс. ... докт. с. – х. наук: 06.02.02
АТ Цвигун
Санкт–Петербург – Пушкин, 1993
101993
Норми, орієнтовні раціони та практичні поради з годівлі великої рогатої худоби:[посібник]; за ред. ІІ Ібатуліна, ВІ Костенка
ГО Богданов, ІІ Ібатулін, ВІ Костенко, ВМ Кандиба, ЮФ Мельник, ...
Житомир: ПП «Рута, 516, 2013
92013
Виробництво молока на малій фермі [Практичний посібник]/За ред
АТ Цвігун
АТ Цвігуна, ВБ Кирилюка.–2-ге видання, виправлене і доповнене–Кам’янець …, 2008
9*2008
Норми і раціони годівлі молодняку великої рогатої худоби м’ясних порід та типів
АТ Цвігун, МТ Повозніков, СМ Блюсюк, ВГ Кураш, МВ Зубець, ...
Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001
92001
Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічної годівлі високопродуктивних корів
ІВ Гноєвий
Автореферат. Львів, 2008
82008
Нові ферментні препарати у годівлі сільськогосподарських тварин
АВ Гуцол, ЯІ Кирилів, МО Мазуренко, ВА Болоховська, ВА Бурлака, ...
монографія.-Вінниця, 2013., 2014
62014
Вплив факторів годівлі на споживання кормів молодняком чорно-рябої породи
ОА Цвігун, АТ Цвігун
Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Збірник …, 2012
52012
Сучасні системи нормування енергетичного живлення великої рогатої худоби у порівняльному аспекті
АТ Цвігун, ІО Ляшук, СМ Блюсюк
Зб. наук. праць Подільського ДАТУ.–Кам.-Подільський.–2011.–Вип 19, 194-197, 2011
52011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20