Галина Осухівська (Halyna Osukhivska, Osuhivs'ka H., Osukhivskaya H.M., Osukhivskaya G. M.)
Галина Осухівська (Halyna Osukhivska, Osuhivs'ka H., Osukhivskaya H.M., Osukhivskaya G. M.)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Порівняльний аналіз математичних моделей циклічних економічних процесів в інформаційних системах підтримки прийняття економічних рішень
АБ Горкуненко, СА Лупенко, ГМ Осухівська
Науковий вісник НЛТУ України 22 (5), 2012
72012
Описание тональных кардиосигналов с помощью модели периодически коррелированных процесов
ЯП Драган, ГМ Осухивская
Проблемы управления и информатики, 78-83, 1999
71999
Математична модель тонового сигналу для діагностики стану клапанів серця людини / АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, Спеціальність …
ГМ Осухівська
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1999
71999
Methods and Means of Knowledge Elicitation in Chinese Image Medicine for Achieving the Tasks of Its Ontological Modeling
S Lupenko, O Orobchuk, H Osukhivska, M Xu, T Pomazkina
2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2019
52019
Обґрунтування математичної моделі електроретинографічного сигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу
ХМО Драґан Я.П., Осухівська Г.М.
Комп’ютерні технології друкарства., С. 129-138., 2007
5*2007
The comparative analysis of mathematical models of cyclic signals structure and processes
SA Lupenko, HM Osukhivska, NS Lutsyk, NB Stadnyk, AM Zozulia, ...
Вісник Тернопільського національного технічного університету 82 (2), 115-127, 2016
42016
Математичне моделювання передачі даних в комп’ютерних мережах
Т Білостоцький, ГМ Осухівська
Матеріали Ⅱ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2012
42012
Обгрунтування адекватності математичної моделі електрокардіосигналу для задачі виявлення патології
ЯП Драґан, ГМ Осухівська, ВЛ Дунець
Вісник Хмельницького національного технологічного університету.–Хмельницький …, 2007
42007
Обгрунтування вибору фільтру для статистичного аналізу тональних сигналів
Осухівська Г.М.
Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя …, 1997
31997
Імітаційне моделювання добового пульсового сигналу для задачі верифікації алгоритмів роботи систем довготривалого моніторингу
ЛВ Хвостівська, МО Хвостівський, ГМ Осухівська, ГМ Шадріна
Вісник НТУУ" КПІ"; Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 2019
22019
Дослідження та моделювання інтернет-трафіку комп’ютерної мережі
Г Осухівська, ТБ Лобур, Т Білостоцький
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
22012
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ, АНАЛІЗУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЦИКЛІЧНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
НБС А.Б. ГОРКУНЕНКО, С.А. ЛУПЕНКО, Г.М. ОСУХІВСЬКА
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 167-176, 2012
22012
Математична модель породження тонового сигналу у вигляді релаксаційного мультипульсатора
Г., Осухівська
6-а наук. конф. ТДТУ імені Івана Пулюя., С.9, 2002
2*2002
Description of Sound Cardiosignals by Periodically Correlated Random Process Model
YP Dragan, GM Osukhivskaya
Journal of Automation and Information Sciences 31 (7-9), 1999
21999
АНАЛІЗ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ В КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Є Овчарук, Г Осухівська
Ⅵ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології …, 2018
12018
Метод верифікації циклічності (Оцінювання досліджуваного сигналу на приналежність до циклічних сигналів)
ЯВ Литвиненко, НВ Загородна, ІБ Окіпний, ГМ Осухівська
Вісник Хмельницького національного університету 263 (4), 214–221, 2018
12018
МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО ГЕНЕРАТОРА ТОНОВИХ СИГНАЛІВ
ГМ Осухівська, СВ Стеньгач
VІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів …, 2017
12017
АРХІТЕКТУРА МЕРЕЖЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ГМ Осухівська, АМ Вівчар
VІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів …, 2017
1*2017
ДОСЛІДЖЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ТРАФІКУ ПАСИВНИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ
ГМ Осухівська, НІ Недогін
V Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів …, 2016
12016
Комп’ютерна система автоматизованого аналізу, прогнозу та імітації циклічних економічних процесів
АБ Горкуненко, СА Лупенко, ГМ Осухівська
І науково-технічна конференція Тернопільського національного технічного …, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20