Підписатись
Галина Осухівська (Halyna Osukhivska)
Галина Осухівська (Halyna Osukhivska)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання
ГМ Осухівська, ЄВ Тиш, НС Луцик, АМ Паламар
Тернопіль, ТНТУ, 2022
352022
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм …
ТЄВ Лупенко С.А., Луцик Н.С., Луцків А.М., Осухівська Г.М.
Тернопіль, ТНТУ, 2021
182021
Математична модель тонового сигналу для діагностики стану клапанів серця людини / АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, Спеціальність …
ГМ Осухівська
Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 1999
14*1999
Remote Air Pollution Monitoring System Based on Internet of Things.
A Palamar, MP Karpinski, M Palamar, H Osukhivska, M Mytnyk
ITTAP, 194-204, 2022
132022
Комп'ютерна система аутентифікації осіб
В Марків, Г Осухівська, Ю Лещишин, А Луцків
ХХ наукова конференція ТНТУ ім. І. Пулюя, 90-91, 2017
122017
Математичне моделювання передачі даних в комп’ютерних мережах
Т Білостоцький, ГМ Осухівська
Матеріали Ⅱ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2012
122012
Розвиток методів та алгоритмів обчислення періоду стохастичних біомедичних сигналів для медичних комп’ютерно-діагностичних систем
LV Hvostivska, HM Osukhivska, MO Hvostivskyy, HM Shadrina, IY Dediv
Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, 78-84, 2019
10*2019
Імітаційне моделювання добового пульсового сигналу для задачі верифікації алгоритмів роботи систем довготривалого моніторингу
ЛВ Хвостівська, МО Хвостівський, ГМ Осухівська, ГМ Шадріна
Вісник НТУУ" КПІ"; Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, 2019
102019
Описание тональных кардиосигналов с помощью модели периодически коррелированных процесов
ЯП Драган, ГМ Осухивская
Проблемы управления и информатики, 78-83, 1999
101999
Development of methods and algorithms for a stochastic biomedical signal period calculation in medical computer diagnostic systems
LV Hvostivska, HM Osukhivska, MO Hvostivskyy, HM Shadrina, IY Dediv
National Technical University of Ukraine" Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic …, 2019
92019
Обґрунтування математичної моделі електроретинографічного сигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу
ХМО Драґан Я.П., Осухівська Г.М.
Комп’ютерні технології друкарства., С. 129-138., 2007
9*2007
Methods and means of knowledge elicitation in Chinese Image Medicine for achieving the tasks of its ontological modeling
S Lupenko, O Orobchuk, H Osukhivska, M Xu, T Pomazkina
2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2019
82019
Порівняльний аналіз математичних моделей циклічних економічних процесів в інформаційних системах підтримки прийняття економічних рішень
АБ Горкуненко, СА Лупенко, ГМ Осухівська
Науковий вісник НЛТУ України 22 (5), 345-351, 2012
82012
The comparative analysis of mathematical models of cyclic signals structure and processes
SA Lupenko, HM Osukhivska, NS Lutsyk, NB Stadnyk, AM Zozulia, ...
Вісник Тернопільського національного технічного університету 82 (2), 115-127, 2016
72016
Random processes statistic application for cardiosignals characteristics determination
H Osuhivs' ka, I Kyslak
MMET'96. VIth International Conference on Mathematical Methods in …, 1996
61996
АНАЛІЗ ПЕРЕДАВАННЯ ДАНИХ В КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІЙ СИСТЕМІ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
Є Овчарук, Г Осухівська
Ⅵ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології …, 2018
52018
Дослідження та моделювання інтернет-трафіку комп’ютерної мережі
Г Осухівська, ТБ Лобур, Т Білостоцький
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
52012
Description of Sound Cardiosignals by Periodically Correlated Random Process Model
YP Dragan, GM Osukhivskaya
Journal of Automation and Information Sciences 31 (7-9), 1999
51999
Обгрунтування вибору фільтру для статистичного аналізу тональних сигналів
Осухівська Г.М.
Вісник Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя …, 1997
51997
Система управління зовнішнім освітленням на основі Інтернету речей
ДВ Романов, ГМ Осухівська, АМ Паламар
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
42021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20