Воронько Ольга Ігорівна; Voronko Olga Igorivna; Voronko O.; О.І. Воронько; О. Воронько; Воронько О.І
Воронько Ольга Ігорівна; Voronko Olga Igorivna; Voronko O.; О.І. Воронько; О. Воронько; Воронько О.І
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В. Даля; старший викладач кафедри
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Маркетинг на ринку освітніх послуг: поняття та сутність освітньої послуги
О Воронько
Вища школа, 84-88, 2006
92006
Еко-індустральні парки: економіко-правовий вимір діяльності в умовах сталого розвитку
ОІ Воронько, ЛВ Мартинова
Взаємодія норм міжнародного і національного права крізь призму процесів …, 2020
2020
Економіко-правові аспекти діяльності еко-індустріальних парків в Україні
ОІ Воронько, ЛВ Мартинова
Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць, 81-90, 2020
2020
Концептуальні засади маркетингу партнерських взаємовідносин на ринку вищої освіти
О Воронько
Збірник тез доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції …, 2018
2018
Концептуальні засади маркетингу партнерських взаємовідносин на ринку вищої освіти
ОІ Воронько
Бізнес-навігатор 1 (46), 103-109, 2018
2018
Нова теорія мотивації, заснована на балансі інтересів робітника і роботодавця
ОІ Воронько, ВВ Щеглов
Обліково-аналітичне забезпечення розвитку місцевих громад: збірник тез …, 2017
2017
Маркетинг партнерських взаємовідносин на ринку вищої освіти
ОІ Воронько
Збірник матеріалів Х науково-практичної конференції студентів, аспірантів і …, 2010
2010
Маркетинг на ринку освітніх послуг
ОІ Воронько
Збірник тез доповідей Першої регіональної науково-практичної конференції …, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–8