І.В.Хом'юк / І.В.Хом`юк /І.В. Хом’юк/И.В. Хомюк / I.V. Khomyuk
І.В.Хом'юк / І.В.Хом`юк /І.В. Хом’юк/И.В. Хомюк / I.V. Khomyuk
ВНТУ, кафедра вищої математики
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування умінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм
ІВ Хом'юк, ВА Петрук
ВНТУ, 2004
602004
Ігровий колоквіум в контексті педагогічної спадщини МВ Остроградського
ВА Петрук, ІВ Хом'юк
Вісник Вінницького політехнічного інституту.№ 4: 104–106., 2001
382001
Тестова форма контролю знань як засіб активізації навчальної роботи студентів
ІВ Хом'юк
Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського.№ 12: 165–167., 2005
302005
Теоретико-методичні засади формування базового рівня професійної мобільності майбутніх інженерів
ІВ Хом'юк
ВНТУ, 2012
252012
Професійна мотивація як засіб забезпечення професійної мобільності
ІВ Хом'юк, МБ Ковальчук
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
122011
Система формування професійної мобільності майбутніх інженерів машинобудівної галузі
ІВ Хом'юк, ИВ Хомюк
Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012
92012
Інтерактивні технології навчання вищої математики студентів технічних ВНЗ
ВА Петрук, ІВ Хом'юк, ВВ Хом'юк
ВНТУ, 2012
92012
Деякі аспекти використання компетентнісного підходу до викладання фундаментальних дисциплін у ВНЗ
ІВ Хом'юк, ВВ Хом'юк
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.№ 22 …, 2012
82012
Про формування професійної спрямованості студентів технічних ВНЗ у процесі вивчення теорії ймовірностей
ІВ Хом'юк
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 85-89, 2004
72004
Формування когнітивно-творчої компетенції майбутніх фахівців технічного профілю в процесі навчання вищої математики
ОП Прозор, ВА Петрук, ЕП Прозор
ВНТУ, 2015
62015
Впровадження інтерактивних технологій у процес викладання фундаментальних дисциплін у технічному ВНЗ
ІВ Хом’юк, ВА Петрук, ВВ Хом’юк
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного …, 2013
62013
Теорія ймовірностей та математична статистика
ММ Семко, ВО Коханівський, ЛВ Скасків, ОА Ярова
Київ., 2007
62007
Математичне моделювання в контексті здійснення міжпредметних зв’язків курсу вищої математики у ВНЗ
ВВ Хом'юк, ІВ Хом'юк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
52017
До питання формування професійної мобільності майбутніх інженерів
ІВ Хом'юк, МБ Ковальчук, ЯВ Хом'юк
Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського.№. 35: 297–301., 2011
52011
Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб.
ІВ Хом’юк
Вінниця: ВНТУ, 2009
52009
Навчання інформаційних технологій розв’язування диференціальних рівнянь як чинник формування творчого мислення студентів технічних університетів
ЗВ Бондаренко, І ХОМ’ЮК
Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку …, 2007
52007
Уміння самостійної роботи, їх структура та рівні сформованості
ІВ Хом'юк
Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського.№ 18: 73–76., 2006
52006
Система роботи викладача в контексті формування базового рівня професійної мобільності майбутніх інженерів
ІВ Хом'юк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
42012
Фактори адаптації студентів першого курсу до навчання у вищому технічному навчальному закладі
ЮА Бурєнніков, ІВ Хом'юк
ВНТУ, 2007
42007
Формування інтелектуальних умінь майбутніх інженерів засобами ігрових занять з вищої математики
ІВ Хом'юк
Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету …, 2006
42006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20