Підписатись
Володимир Посполітак, Wolodymyr Pospolitak, Владимир Посполитак, Volodymyr Pospolitak
Володимир Посполітак, Wolodymyr Pospolitak, Владимир Посполитак, Volodymyr Pospolitak
ПВНЗ "Міжнародний інститут менеджменту", IMI, НУ "Києво-Могилянська Академія", UKMA
Підтверджена електронна адреса в mim.kyiv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами
ВВ Посполітак
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних …, 2001
222001
Передача права власності на цінні папери та прав за цінними паперами
ВВ Посполітак
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 12 (03), 2001
222001
" Досудове"," альтернативне"," позасудове" врегулювання/вирішення приватноправових спорів: співвідношення понять
Р Ханик-Посполітак, В Посполітак
212019
Правове визначення поняття цінних паперів. Ознаки та класифікація цінних паперів
ВВ Посполітак
Юридичний журнал, 92-102, 2005
172005
Депозитарна діяльність: навч. посібник
СО Москвін, ВВ Посполітак, СГ Хорунжий
К.: АДС УМКЦентр, 2010
152010
Аналіз наявних суперечностей та неузгодженостей між Цивільним та Господарським кодексами України
VV Pospolitak, RIU Khanyk-Pospolitak
Реферат, 2005
132005
Аналіз наявних суперечностей та неузгодженостей між Цивільним та Господарським кодексами України
VV Pospolitak, RIU Khanyk-Pospolitak
Реферат, 2005
132005
Аналіз наявних суперечностей та неузгодженостей між Цивільним та Господарським кодексами України
ХПРЮ Посполітак В.В.
К.: Видавництво «Реферат», 2005
13*2005
Правове регулювання цінних паперів в Україні: поняття та ознаки
В Посполітак
102006
Актуальні питання договору ренти
ВВ Посполітак, РЮ Ханик-Посполітак
Наукові записки НаУКМА, Юридичні науки 103, 85-90, 2010
92010
Правові аспекти існування „бездокументарних” цінних паперів
В Посполітак
Предпринимательство, хозяйство и право, 23-25, 1999
71999
Правове регулювання ринку цінних паперів у Цивільному та Господарському кодексах: поняття та класифікація
В Посполітак
Юридичний журнал, 34–38., 2004
52004
Зобов'язання за договором про спільну діяльність. Договір простого товариства
РХП В.Посполітак
Українське комерційне право, 35-50, 2003
52003
Корпоративне управління в Україні
ОІ Бойко, ВВ Посполітак
Пріоритети, 2004
42004
Концептуальні підходи до реформування Національної депозитарної системи України
В Посполітак
Фінансовий ринок України, 13-20, 2004
42004
Фінансові інструменти: емісія муніципальних облігацій: науково-практичний посібник для фахівців органів місцевого самоврядування
В Козак, С Москвін, В Посполітак
DESPRO, 2019
32019
Учасники ринку цінних паперів
В Посполітак
Юридичний журнал, 115-122, 2005
32005
Правове регулювання ринку цінних паперів у новому Господарському та Цивільному кодексах: вимоги до цінних паперів, передача прав та
П В.
Юридичний журнал, 30-70, 2004
3*2004
„Бездокументарні” цінні папери: досвід Франції та України
В.Посполітак
Предпринимательство, хозяйство и право, 31-34, 1999
31999
Банкрутство фізичної особи-підприємця: право на ініціювання процедури банкрутства
Р Ханик-Посполітак, В Посполітак
22019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20