Follow
Ірина Дзера Iryna Dzera
Ірина Дзера Iryna Dzera
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Verified email at ukma.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні
ІО Дзера
Юрінком Інтер, 2001
2062001
Защита гражданских прав по Гражданскому кодексу Украины
ИА Дзера
Альманах цивилистики, 149-159, 2008
242008
Глава 12
ОВ Дзера
Право власності в Україні: навч. посіб./за заг. ред. ОВ Дзери, НС Кузнєцової …, 2000
23*2000
Деякі питання визнання права власності за статтею 392 Цивільного кодексу України
ДІ О.
Підприємництво, господарство і право, 19-24, 2018
12*2018
Правова природа 3% річних за статтею 625 ЦК України
ІО Дзера
Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки, 116-120, 2016
112016
Правові підстави відшкодування збитків
ІВ Подколзін, І Дзера
Юридична Україна, 73-80, 2009
82009
Теоретичні та практичні проблеми захисту права власності в спадкових правовідносинах
І Дзера
7*2020
Про особливість завдатку та забезпечуваних ним зобов’язань
І Дзера
Юридична газета 12, 11-13, 2006
72006
Віндикаційний позов у теорії та судовій практиці
О Дзера, І Дзера
Право України, 180-196, 2014
52014
До питання про поняття та класифікацію цивільно-правових засобів захисту права власності
ІО Дзера
Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. Правознавство …, 1999
51999
Гражданско-правовые способы защиты права собственности по законодательству Украины
ИА Дзера
Альманах цивилистики: сб. статей, 244-248, 2012
42012
Цивільне право України: підручн. у 2-х книгах/За ред. ОВ Дзери, НС Кузнєцової
ОВ Дзера
К.: Юрінком Інтер, 701, 2002
42002
Поняття та правова природа недійсних правочинів
І Дзера
Підприємництво, господарство і право, 21-25, 2018
32018
Глави 3,4
ГВ С.
Сімейне право України, 2002
3*2002
Система цивільно-правових санкцій у загальній частині цивільного кодексу України
І Дзера
22020
Основи цивільного права
І Дзера
22019
Сімейні правовідносини
І Дзера
22016
Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язань
І Дзера
22006
Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсним заповіту як способу захисту спадкових прав
Д Ірина
Вісник Національної Академії Правових Наук України 29 (2), 157-177, 2022
1*2022
Особливості цивільно-правової відповідальності особи за шкоду, завдану у разі здійснення нею права на самозахист або у стані крайньої необхідності
І Дзера
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20