НДР "Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах ХОНС"
НДР "Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів в умовах ХОНС"
Відділ компаративістики інформаційно-освітніх інновацій ІІТЗН НАПН України
Verified email at iitlt.gov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Добір електронних відкритих журнальних систем для наукових видань з освітніх досліджень
ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 324-343, 2017
182017
The Group Methodology of Using Cloud Technologies in the Training of Future Computer Science Teachers
O Spirin, V Oleksiuk, O Oleksiuk, S Sydorenko
122018
Model of professional retraining of teachers based on the development of STEM competencies
N Balyk, O Barna, G Shmyger, V Oleksiuk
92018
Теорія і практика використання веб-орієнтованих технологій у здоров'язбережувальному навчанні учнів початкових класів
МП Лещенко, ММ Ястребов
Інформаційні технології і засоби навчання, 53-71, 2016
92016
Досвід використання програмної платформи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки науково-освітньої діяльності
ОМ Спірін, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 196-218, 2017
8*2017
Електронні відкриті журнальні системи в науково-педагогічних дослідженнях
ЛА Лупаренко
Компринт, 2019
72019
Досвід використання програмної платформи Open Journal Systems для інформаційно-комунікаційної підтримки науково-освітньої діяльності
ОМ Спірін, ЛА Лупаренко
Інформаційні технології і засоби навчання, 196-218, 2017
72017
Теоретико-методичні засади проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти
ЛІ Тимчук
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2017
72017
Рамка цифрової компетентності для громадян: європейська стратегія визначення рівня компетентності в галузі цифрових технологій
ОВ Овчарук
Педагогіка і психологія. Вісник Національної академії педагогічних наук …, 2018
62018
Цифрова гуманістична педагогіка
ВЮ Биков, МП Лещенко, ЛІ Тимчук
ІІТЗН НАПН України, 2017
62017
Зарубіжний досвід використання Minecraft: Education Edition у проектній діяльності
ОЕ Коневщинська
Інформаційні технології в освіті, 86-97, 2017
52017
ВИКОРИСТАННЯ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ І МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ Актуальність теми. За матеріалами …
МП Лещенко, ВВ Коваленко
Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих …, 2017
52017
Проблема створення steam-орієнтованого освітнього середовища для розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя основної школи
НВ Сороко
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 170, 169-177, 2018
32018
Етапи впровадження електронного наукового журналу
ЛА Лупаренко
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2017
32017
Європейський досвід розвитку цифрової компетентності вчителя в контексті сучасних освітніх реформ
ОВ Овчарук, ОО Гриценчук, ІВ Іванюк, ОЄ Кравчина, ІД Малицька, ...
Інформаційні технології і засоби навчання 3 (65), 317-336, 2018
22018
Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи
ОВ Овчарук, МЄ Андрос, СВ Антощук, ВО Болілий, ВВ Копотій, ...
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2018
22018
Network resources and services as means of information and communication between subjects of educational activity of higher educational institution
ОЕ Коневщинська, АО Кравченко
Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка: Педагогічні …, 2017
22017
Проблема Інтернет-мовлення старшокласників в електронних соціальних мережах
ОЕ Коневщинська
Інформаційні технології і засоби навчання 4 (60), 77-86, 2017
22017
Пропозиції щодо оцінювання ІК-компетентності учнів та педагогів з досвіду країн ЄС
ОВ Овчарук
ІІТЗН НАПН України, 2017
22017
Нова українська школа компетентнісно спрямована середня освіта
ОВ Овчарук
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20