Петрів Оксана Василівна
Петрів Оксана Василівна
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, факультет початкової та
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Екзистенційний вимір людського буття в українській філософсько-літературній традиці
О Петрів
Людинознавчі студії. Сер.: Філософія, 126-139, 2012
12012
Історія літератури: навчальний посібник
ПО В.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015
2015
Особистісний вимір сприйняття та розуміння мистецтва
ПО В.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015
2015
Проблема гендерної рівності у творчій спадщині Сімони де Бовуар
ПО В.
Ґендер. Екологія. Здоров’я: ІV Міжнародна науково-практична конференція, С …, 2015
2015
Історія архітектури: підручник
ПО В.
Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного …, 2014
2014
Cприйняття мистецтва як співтворчість
ПО В.
Етнос. Культура. Нація: ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2014
2014
Культурологічні та мовознавчі складові поезії Івана Франка
ПОВ Білан Т.О.
Человек – культура – язык, С. 66 – 71., 2014
2014
Художнє сприйняття: проблема взаємодії автора і реципієнта
О Петрів
Молодь і ринок, 57-63, 2014
2014
Художественное слово театрального искусства в контексте этнокультурного измерения
ПОВ Білан Т.О.
Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции …, 2013
2013
Концепт «людина і суспільство» у філософській рефлексії Володимира Винниченка
ПО В.
Наукові записки. Серія «Філософія», С. 84 – 88., 2013
2013
Символічність людського буття в інтенціях фольклорного слова
ПОВ Білан Т.О.
Молодь і ринок, 2013
2013
Образотворче мистецтво: підручник
ПО В.
Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного …, 2012
2012
Ірраціональний вияв сили образного слова: культурологічний аспект
ПО В.
Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні: ІІ Всеукраїнська …, 2012
2012
Мистецтво як універсальна форма відображення людського буття: історичний аспект
О Петрів
Молодь і ринок, 84-88, 2012
2012
Архітектура: словник термінів. Навчальний посібник
ПОВ Ясеницька Ж.В.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2011
2011
Фламандський і голландський живопис
ПО В.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2011
2011
Видатні живописці Іспанії та Росії
ПО В.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2011
2011
Вияв світосприйняття українців у малих фольклорних жанрах
ПО В.
Рідне слово в етнокультурному просторі: ІІІ Міжнародна наукова конференція …, 2011
2011
Феномен людини у філософії західноєвропейського екзистенціалізму
ПО В.
Проблеми гуманітарних наук, С. 144 – 155., 2011
2011
Екзистенційне осмислення буття людини у творчій спадщині Жана-Поля Сартра та Володимира Винниченка
ПО В.
Наукові записки. Серія «Філософія», С. 23 – 34., 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20