Follow
Лілія Борейко / Liliya Boreiko
Лілія Борейко / Liliya Boreiko
Доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, Буковинський державний медичний
Verified email at bsmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування професійної компетентності у лікарів-інтернів терапевтичного профілю
БП Сенюк, ЛД Борейко, СВ Юрнюк
Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka.-Warszawa, 2016, 2016
112016
Сучасні можливості клінічної лабораторної діагностики
ІА Плеш, ГІ Кшановська, ОЙ Хомко, ЛД Борейко, ОВ Макарова
Буковинський медичний вісник, 2014
62014
Correction of clinical and biochemical parameters using bee pollen in patients with diabetes
B Senyuk, LD Boreyko, S Yurnyuk
International scientific professional periodical journal" THE UNITY OF …, 2016
42016
MoҮ dern possibilities of clinical laboratory diagnostics
IA Plesh, GI KshanovsNaya, OI KhomNo
BuNoҮ vinsNiy meditsinsNiy vestniN 1 (69), 147Ү50, 2014
42014
Вплив ербісолу та рибоксину на стан про-та антиоксидантної систем крові у хворих на остеоартроз
ЛД Борейко
Галицький лікарський вісник, 2001
42001
Деякі особливості функціонального стану серцево-судинної системи у хворих на есенційну гіпертензію II ст. залежно від варіантів циркадіанного ритму артеріального тиску
ІА Плеш, ЛД Борейко, НО Сливка, СЮ Каратєєва, ГІ Кшановська, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 2019
32019
The history of becoming a nurse on the example of the Virginia Henderson model
S Semenenko, L Boreiyko, I Tymofyychuk, L Roman
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 105-108, 2018
32018
Peculiairities of melatonin effect on chonorhytmic organization of kidney acid-regulating function influenced by nitrogen monoxide synthesis blockade under conditions of pineal …
S Semenenko, I Tymofiychuk, L Boreyko, S Karatieieva, K Slobodian
Georgian Med News 271, 117-22, 2017
32017
Порiвняльнi iмунологiчнi та бiохiмiчнi аспекти терапевтичної дiї ербiсолу у хворих на остеоартроз
ОI Волошин, ЛД Борейко, ТБ Кендзерська
Лiки, 2002
32002
Виявлення факторів ризику у хворих на артеріальну гіпертензію за участі медичної сестри
LD Boreyko, MM Mararash
Клінічна та експериментальна патологія 19 (1), 2020
22020
Індекс резистентності як маркер ниркової функції при гепаторенальному синдромі
НО Сливка, НГ Вірстюк, ГА Мартинюк, ІА Плеш, ЛД Борейко, ТІ Бевз, ...
Буковинський медичний вісник, 2019
22019
New diagnostic criteria of comprehensive assessment of hemodynamics in patients with essential hypertension II st.
IA Plesh, LD Boreiko, LI Haidych, NO Slyvka
Клінічна та експериментальна патологія 14 (2), 2015
22015
Організація навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання
IA Plesh, LD Boreiko
Буковинський медичний вісник 18 (2 (70)), 2014
22014
НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТОНУСА АРТЕРИАЛЬНЫХ И ВЕНОЗНЫХ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
ИА Плеш, ЛД Борейко, ЛИ Гайдин, НА Сливка
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ КАК ФАКТОР РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 27-27, 2014
22014
Порівняльні імунологічні та біохімічні аспекти терапевтичної дії ербісолу у хворих на остеохондроз
ОІ Волошин, ЛД Борейко, ТБ Кендзерська
Ліки, 2003
22003
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
ГГ Марараш, ЛД Борейко
Вісник медичних і біологічних досліджень, 21-28, 2021
12021
Аналіз харчових раціонів студентів-медиків на основі принципів раціонального харчування
ІР Тимофійчук, СБ Семененко, ТП Савчук, АА Піддубна, ЛД Борейко, ...
Єдине здоров’я та проблеми харчування України, 54-58, 2019
12019
The role of a teacher in the upbringing of professional and personal qualities of students
LD Boreyko, SB Semenenko, IR Tymofiychuk, XV Slobodian
Клінічна та експериментальна патологія 16 (4), 2017
12017
Реализация компетентносного подхода в профессиональной подготовке будущих переводчиков
О Волченко, В Никишина
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
12017
Обґрунтування дози діуретиків у антигіпертензивному лікуванні хворих на есенційну гіпертензію ІІ-ІІІ стадії
ІА Плеш, ЛД Борейко, НО Сливка, ГІ Кшановська
Клінічна та експериментальна патологія Том XVІ,№ 1 (59), 2017, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20