Дискіна А.А.
Дискіна А.А.
ОНПУ, ІБЕІТ, кафедра Економіки підприємств
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The overview-analytical document of the international experience of building smart city
I Bashynska, A Dyskina
VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA / BUSINESS: THEORY AND PRACTICE,, 228-241, 2018
122018
Комплексный подход к оценке инвестиционной привлекательности промышленных предприятий
АА Дыскина
Труды Одесского политехнического университета, 320-324, 2011
102011
Комплексний підхід до оцінки інвестиційної привабливості інвестиційних проектів
ЙЯ Даньків, ЯІ Веселовська
Тернопіль, Крок, 2019, 2019
72019
Комплексна оцінка інвестиційного забезпечення промислових підприємств
ЄА Бельтюков, АА Дискіна
О.: Інтерпрінт, 2013
62013
Основні проблеми інвестування промислових підприємств
ЄА Бєльтюков, ЛА Некрасова, АА Дискіна
Прометей, 2010
62010
Організаційно-економічні засади управління інвестиційним забезпеченням промислових підприємств
АА Дискіна
Економіка: реалії часу, 106-111, 2013
52013
Розробка основних підходів підвищення інвестиційного забезпечення промислового підприємства
АА Дискіна
Технологический аудит и резервы производства, 48-51, 2014
42014
Ключові аспекти інвестиційного забезпечення підприємства
АІ Бутенко, АА Дискіна
Економіка: реалії часу, 101-106, 2013
42013
Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України
АА Дискіна, ОБ Красненська
Режим доступу: https://economics. opu. ua/files/science/form_ek_rozv/2017/30 …, 2017
3*2017
НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ WAYS TO ENCOURAGE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES IN UKRAINE
АА Дискіна, ЯВ Богаченко
Глобальні та національні проблеми економіки, 582, 2016
32016
Формування складових механізму залучення інвестиційних ресурсів
АА Дискіна
Вісник соціально-економічних досліджень, 28-33, 2013
32013
Інвестиційне забезпечення промислових підприємств на основі комплексної оцінки (на прикладі підприємств машинобудування)
АА Дискіна, АА Дыскина
32012
Перспективи становлення ф'ючерсного ринку в Україні
АА Дискіна, ЯВ Богаченко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 63-68, 2015
22015
Економічні засади покращення інвестиційного клімату України
АА Дискіна, ЛС Седляр
Економічні інновації, 85-91, 2013
22013
Пропозиції щодо впровадження системи смарт-обліку в міському пасажирському транспорті з використанням новітніх інформаційних технологій
АА Дискіна
Мукачівський державний університет 13, 442-445, 2017
12017
Діагностика інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств
ОВ Товстенюк
Національний університет" Львівська політехніка", 2014
12014
СТАН ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АА Дискіна, ВЮ ЛИЧАК
Стратегія розвитку України, 2014
12014
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в контексті побудови конкурентоспроможної інфраструктури розумного міста
АА Дискіна, ОМ Федорчук, ОІ Протосвіцька
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2019
2019
Взаємодія стратегічного планування економічного розвитку виробничих підприємств та регіонального маркетингу
ЛА Некрасова, АА Дискіна
МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 2 (3), 104-118, 2018
2018
Інноваційні технології в транспортній інфраструктурі
ОМ Федорчук, АА Дискіна
Редакційна колегія, 434, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20