Підписатись
Popivniak Yuliia, Юлія Попівняк
Popivniak Yuliia, Юлія Попівняк
Ivan Franko National University of Lviv, Львівський національний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку й аудиті: сучасний стан, можливості та перспективи застосування
Ю Попівняк
Економіка, управління та адміністрування, 137-144, 2019
212019
Проблеми функціонування ювелірної промисловості України у світовому контексті та шляхи їх розв'язання
ЮМ Попівняк
Актуальні проблеми економіки 9, 62-69, 2013
142013
Cloud-based accounting software: choice options in the light of modern international tendencies
Y Popivniak
Baltic Journal of Economic Studies 5 (3), 170-177, 2019
52019
Кібербезпека та захист бухгалтерських даних в умовах застосування новітніх інформаційних технологій
Ю Попівняк
Бізнес Інформ, 150-157, 2019
42019
Підходи до відображення витрат на придбання і використання програмного забезпечення у бухгалтерському обліку підприємства
ЮМ Попівняк
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
42017
Коефіцієнти оцінки фінансового механізму управління витратами підприємства
ЮМ Попівняк
Вісник хмельницького національного університету. Серія “Економічні науки” 2 …, 2011
42011
“Вартість” та “собівартість” у категоріальних аспектах економіки
ЮМ Попівняк
Вісник львівського університету. Серія економічна, 215-219, 2008
32008
Розвиток бухгалтерського обліку в умовах сучасних цифрових трансформацій в Україні
Ю Попівняк
Цифрова економіка, 303-306, 2018
22018
Фінансові методи в системі управління витратами підприємства
ЮМ Попівняк
Вісник львівського національного університету імені Івана Франка. Серія …, 2010
22010
Втрати підприємства та особливості їх класифікації
ЮМ Попівняк
Фінансова система України. Збірник наукових праць, 90-102, 2009
22009
Система цільового калькулювання: особливості та переваги впровадження у вітчизняну практику підприємництва
ЮМ Попівняк
Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету "Наука й …, 2008
22008
The peculiarities of state management of banks capitalization in Ukraine
Y Radelytskyy, Y Popivnyak, Z Tenyukh
Baltic Journal of Economic Studies 2 (5), 68-76, 2016
12016
Проблема вибору програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах в сучасних умовах господарювання
Ю Попівняк
Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів, 202-203, 2022
2022
Реалії підприємницької діяльності на Львівщині під час війни і в поствоєнний період
Ю Раделицький, Ю Попівняк
Організаційно-економічні та соціальні складові розвитку підприємництва …, 2022
2022
Цифрова трансформація бухгалтерського обліку малих і середніх підприємств Львівської області під впливом пандемії COVID-19
Ю Попівняк, Ю Раделицький
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 159-165, 2022
2022
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКОВУ ВАРТІСТЬ КОРПОРАЦІЙ: ПРИКЛАД УКРАЇНИ
М Рубаха, Ю Попівняк, Р Паславська, С Тесля, М Петик
Financial and credit activity problems of theory and practice 5 (40), 314-327, 2021
2021
Цифрова компетентність бухгалтера у прийнятті ефективних управлінських рішень на підприємстві
Ю Попівняк
Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах, 76-77, 2021
2021
Terminological transformation of accounting in the digital age
Y Popivniak
4th Economics, Business and Organization Research Conference, 68, 2021
2021
Інвентаризація як методичний прийом бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки
Ю Попівняк
Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у …, 2021
2021
Modeling the influence of economic environment factors on the market value of corporations: an example of Ukraine
M Rubakha, Y Popivniak, R Paslavska, S Teslia, M Petyk
Financial and credit activity: problems of theory and practice, 314-327, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20