Петро Сергійович  Безвербний (Пётр Сергеевич Безвербный, Peter Bezverbny)
Петро Сергійович Безвербний (Пётр Сергеевич Безвербный, Peter Bezverbny)
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Verified email at nmapo.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Гігієнічні умови праці працівників стоматологічної служби при застосуванні сучасних медичних технологій
ЮІ Кундієв, ДВ Варивончик, КД Копач, ПС Безвербний, ОВ Демецька, ...
Український журнал з проблем медицин праці, 3-11, 2017
22017
Умови праці та ризики виникнення офтальмологічної патології в підземних працівників вугільних шахт
ДВ Варивончик, ОП Вітовська, ІВ Благун
Український журнал з проблем медицини праці, 38-45, 2017
22017
Розробка комплексу гігієнічних заходів попередження шкідливого впливу нано та дрібнодисперсних аерозолів на працівників стоматологічної служби
ДВ Варивончик, КД Копач, ОВ Демецька, ІМ Андрусишина, ВО Мовчан, ...
Український журнал з проблем медицини праці, 34-42, 2018
12018
Актуальні питання гігієни праці та стану здоров’я працівників вугільних шахт України
ПС Безвербний, ГЮ Пишнов
12016
Досвід адаптивної трансформації післядипломної освіти лікарських кадрів з питань медицини праці
ДВ Варивончик, ОВ Демецька, КД Копач, ОМ Еджибія, ПС Безвербний
2020
Профілактика нової корона вірусної інфекції (COVID-19) серед робітників зварювальних професій
ОВ Демецька, ПС Безвербний
2020
Додаткові заходи профілактика на робочому місці нової коронавірусної інфекції (COVID-19) серед робітників зварювальних професій
ДВ Варивончик, ОВ Демецька, ПС Безвербний, ОМ Еджибія
2020
Профілактика коронавірусної інфекції (COVID-19) серед працівників збірнозварювальних виробництв
ОВ Демецька, КД Копач, ПС Безвербний
2020
Етичні проблеми медико-соціальної реабілітації комбатантів
ДВ Варивончик, ЛІ Закрутько, ОМ Еджибія, ПС Безвербний
2019
Estimation of efficiency of complex rehabilitation of combatants with posttraumatic stress disorder
ДВ Варивончик, ОМ Еджибія, ЛІ Закрутько, ПС Безвербний
2019
Науковоосвітнє партнерство в напрямі медицини праці між Національною медичною академією післядипломної освіти имені ПЛ Шупика та Інститутом медицини праці імені ЮІ Кундієва …
ДВ Варивончик, ГЮ Пишнов, МЮ Стеренбоген, АБ Мішенін, ...
Український журнал з проблем медицини праці, 48-57, 2018
2018
Особливості впливу умов праці на стан здоров'я та працездатність шахтарів
ПС Безвербний
2016
Особливості характеру та умов праці працівників вугільних шахт України, що впливають на стан їх здоров’я
ПС Безвербний, СП Палійчук
2016
Проблема когнітивного дефіциту у шахтарів при легеневій недостатності
ПС Безвербний, ГЮ Пишнов
Міжнародна науково-практична конференція “Теоретичні та практичні проблеми …, 2015
2015
Особливості вивчення когнітивних порушень у шахтарів
ПС Безвербний
XY Конгрес Світової федерації Українських лікарських товариств, Чернівці: 16 …, 2014
2014
Исследование способности к решению задач при монотонной операторской деятельности
ВВ Кальниш, ЕВ Красотин, ПС Безвербный
Международная научно-практическая конференция “Научный форум: актуальные …, 2014
2014
До питання вивчення когнітивних розладів у осіб з дихальною недостатністю
ПС Безвербний, ГЮ Пишнов
Міжнародна науково-практична конференція “Сучасний вимір медичної науки і …, 2014
2014
Психофізіологічний супровід фахівців екстремальних видів діяльності
ГЮ Пишнов, ЄВ Моісеєнко, ПС Безвербний
Зб. наук. праць: “Актуальні питання розвитку медичних наук в ХХІ ст.”, Львів …, 2014
2014
Подходы к оценке психофизиологического статуса шахтеров при легочной недостаточности
ГЮ Пышнов, ПС Безвербный
International scientific-practical congress of pedagogues and psychologists …, 2014
2014
Психофізіологічні аспекти когнітивного дефіциту у шахтарів при легеневій недостатності (огляд літератури)
ГЮ Пишнов, ПС Безвербний
Медичний форум, 176 - 180, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20