Follow
Гай-Нижник Павло; Pavlo Hai-Nyzhnyk; П.Гай-Ныжнык; P.Haj-Nyžnyk; P.Haj-Nizsnik; P.Guy-Nyzhnyk
Гай-Нижник Павло; Pavlo Hai-Nyzhnyk; П.Гай-Ныжнык; P.Haj-Nyžnyk; P.Haj-Nizsnik; P.Guy-Nyzhnyk
доктор історичних наук, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України
Verified email at ndiu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
у 5 т./[ОГ Аркуша, ОВ Бойко, ЄІ Бородін та ін.; відп. ред. ТВ Мотренко, ВА Смолій; редкол.: СВ Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.]; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т …
І Україні
К.: Ніка-Центр 1, 544, 2009
722009
УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.)
ПП Гай-Нижник
ЩеК, 2010
602010
Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення
П Гай-Нижник
МП Леся, 2017
592017
Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)
ПП Гай-Нижник
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних …, 2000
53*2000
Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки
П Гай-Нижник
Гілея 5 (84), 465-471, 2014
502014
Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)
П Гай-Нижник
Київ, 2004
50*2004
Фінансова політика уряду української держави гетьмана П. Скоропадського (29 квітня 14 грудня 1918 р.)
ПП Гай-Нижник
К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2000
50*2000
Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата …
ПП Гай-Нижник
- К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С …, 2000
50*2000
Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917–1930 рр.)
П Гай-Нижник
К.: Цифра-друк, 2006
452006
у 5 т./відп. ред. ТВ Мотренко, ВА Смолій; редкол.: СВ Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.; Голов. упр. держ. служби України; Ін-т історії НАН України
І Україні
К.: Ніка-Центр 2, 512, 2009
272009
Rosiia proty Ukrainy (1990–2016 rr.): vid polityky shantazhu i prymusu do viiny na pohlynannia ta sproby znyshchennia
P Hai-Nyzhnyk
Kyiv, 2017
262017
Зародження і занепад української кооперації (кінець ХІХ ст. – 1920 р.)
П Гай-Нижник
Київська старовина 6, 87-93, 2003
232003
Російсько-українська війна: особливості розв’язання військово-політичного конфлікту на Сході і Півдні України за сучасних геополітичних умов
П Гай-Нижник, Л Чупрій
Українознавство 4, 103–121, 2016
21*2016
Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України
П Гай-Нижник
Суспільно-політичні процеси 3, 30–68, 2019
192019
Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України
П Гай-Нижник
Суспільно-політичні процеси, 30–68, 2019
192019
Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України
ПП Гай-Нижник
Суспільно-політичні процеси, 30–68, 2019
192019
Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України
П Гай-Нижник
Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки. – К …, 2018
192018
Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України
П Гай-Нижник
Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики, 194–212, 2016
192016
Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України
П Гай-Нижник
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 366–373, 2016
192016
Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України
ПП Гай-Нижник
Гілея 11 (114), 366–378, 2016
192016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20