Follow
Гай-Нижник Павло; Pavlo Hai-Nyzhnyk; П.Гай-Ныжнык; P.Haj-Nyžnyk; P.Haj-Nizsnik; P.Guy-Nyzhnyk
Гай-Нижник Павло; Pavlo Hai-Nyzhnyk; П.Гай-Ныжнык; P.Haj-Nyžnyk; P.Haj-Nizsnik; P.Guy-Nyzhnyk
доктор історичних наук, Науково-дослідний інститут українознавства
Verified email at ndiu.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
у 5 т./[ОГ Аркуша, ОВ Бойко, ЄІ Бородін та ін.; відп. ред. ТВ Мотренко, ВА Смолій; редкол.: СВ Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.]; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т …
І Україні
К.: Ніка-Центр 1, 544, 2009
632009
УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.)
ПП Гай-Нижник
ЩеК, 2010
482010
Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)
ПП Гай-Нижник
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних …, 2000
45*2000
Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)
П Гай-Нижник
Київ, 2004
42*2004
Фінансова політика уряду Української Держави гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня–14 грудня 1918 р.)
ПП Гай-Нижник
Скоропадського (29.04, 2004
422004
Фінансова політика уряду української держави гетьмана П. Скоропадського (29 квітня 14 грудня 1918 р.)
ПП Гай-Нижник
К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2000
42*2000
Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П.Скоропадського (29 квітня - 14 грудня 1918 р.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата …
ПП Гай-Нижник
- К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім.М.С …, 2000
42*2000
Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917–1930 рр.)
П Гай-Нижник
К.: Цифра-друк, 2006
402006
Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення
П Гай-Нижник
МП Леся, 2017
342017
Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки
П Гай-Нижник
Гілея 5 (84), 465-471, 2014
342014
у 5 т./відп. ред. ТВ Мотренко, ВА Смолій; редкол.: СВ Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.; Голов. упр. держ. служби України; Ін-т історії НАН України
І Україні
К.: Ніка-Центр 2, 512, 2009
222009
Зародження і занепад української кооперації (кінець ХІХ ст. – 1920 р.)
П Гай-Нижник
Київська старовина 6, 87-93, 2003
202003
Теоретичні засади фінансової системи Української держави у 1917-1919 рр.
ПП Гай-Нижник
Український історичний журнал 4, 3-17, 1998
151998
Російсько-українська війна: особливості розв’язання військово-політичного конфлікту на Сході і Півдні України за сучасних геополітичних умов
П Гай-Нижник, Л Чупрій
Українознавство 4, 103–121, 2016
14*2016
СВ Віднянський та ін.;] Головне управління держ. служби України, Ін-т історії НАН України
ЄІБ Нариси історії державної служби в Україні, ОГ Аркуша
К.:«Ніка-Центр, 2008
14*2008
УНР у період Директорії: пошук моделі державного устрою (кінець 1918–1919 рр.).
П Гай-Нижник, Л Олексій
Ніжин, 2012
132012
Формування органів державної влади та управління ЗУНР (1918–1920 рр.)
П Гай-Нижник
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства, 326–348, 2009
132009
Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України
П Гай-Нижник
Суспільно-політичні процеси 3, 30–68, 2019
122019
Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України
П Гай-Нижник
Суспільно-політичні процеси, 30–68, 2019
122019
Будапештський меморандум: передумови і наслідки (не)гарантії національної безпеки України
ПП Гай-Нижник
Суспільно-політичні процеси, 30–68, 2019
122019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20