Микола Цепенда (Mykola Tsependa)
НазваПосиланняРік
Проблеми географії та менеджменту туризму
В Явкін, В Руденко, О Король, М Крачило, М Гостюк, С Брик, ...
Чернівці: Рута, 2006
342006
Методичні особливості економіко-географічної оцінки гідроенергетичного потенціалу Середнього Придністров’я
ММ Цепенда
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2009
42009
Особливості компонентної економіко-географічної оцінки водноресурсного потенціалу території
ММ Цепенда
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009
42009
Оцінка сучасного потенціалу водопостачання басейну Середнього Дністра
МВ Цепенда, ММ Цепенда
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 44-57, 2012
32012
Просторовий аналіз економіко-географічних передумов сталого розвитку туризму в Україні
ММ Цепенда, МД Лапушняк
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013
22013
Господарська освоєність асиміляційного потенціалу річок басейну Середнього Дністра
ММ Цепенда
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2012
22012
Оцінка господарської освоєності водноресурсного потенціалу регіону (на матеріалах басейну Середнього Дністра): Автореферат дис.... канд. геогр. наук
ММ Цепенда
Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2010
22010
Регіон" Середнє Придністров’я" як об’єкт оцінки рівня господарської освоєності водноресурсного потенціалу
ММ Цепенда
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2009
22009
Методичні підходи до визначення потенціалу водопостачання
МВ Цепенда, ММ Цепенда
Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И Вернадского …, 2011
12011
Features component of economic and geographical assessment of water resources of the territory
M Tsependa
Scientific Bulletin Volyn National University of Lesya Ukrainka. Section II …, 2009
12009
Аналіз методичних проблем оцінки господарської освоєності водноресурсного потенціалу території
ММ Цепенда
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008
12008
The Mid-Dniester basin: assessment of integral water-resource potential
M Tsependa, M Tsependa
2017
Current tendencies of change in the streamflow of the tributaries of the middle reach of the Dniester
MV Tsependa, NM Tsependa, AA Mel’nik
Geography and Natural Resources 36 (2), 206-213, 2015
2015
Гідроенергетичний потенціал річок басейну Середнього Дністра
МВ Цепенда, ММ Цепенда
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 72-78, 2015
2015
Економіко-географічна оцінка біоресурсного потенціалу водних об'єктів
П Сухой, Н БИОРЕСУРСНОГО
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2011
2011
ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
M Tsependa, M Lapushnyak
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–16