Follow
Наконечна Наталія Василівна
Title
Cited by
Cited by
Year
Організаційна культура як соціально-психологічне явище
НВ Наконечна
Вісник післядипломної освіти державного вищого навчального закладу …, 2015
62015
Психологічні умови розвитку корпоративної культури вищого навчального закладу приватної форми власності
НВ Наконечна
Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Київ, 2016
42016
Методи діагностики та корекції організаційної культури приватного навчального закладу
НВ Наконечна
Правничий вісник Університету КРОК, 248-253, 2014
12014
ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИВАТНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ: АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ
НВ НАКОНЕЧНА
Рекомендовано до друку Вченою радою Вищого навчального закладу «Університету …, 2020
2020
Аналіз результатів дослідження психологічних умов розвитку корпоративної культури приватного закладу вищої освіти
НВ Наконечна
Правничий вісник Університету «КРОК», 114-124, 2019
2019
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ЗДОРОВ’Я ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ
ІА Бурлакова, НВ Наконечна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2019
2019
Система методів організаційно-психологічного вивчення стану та перспектив розвитку корпоративної культури приватного вищого навчального закладу
НВ Наконечна
Правничий вісник Університету «КРОК», 163-169, 2018
2018
ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
НВ Наконечна
Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнарод-ної науково …, 2015
2015
Діагностика організаційної культури приватного навчального закладу: методологія та методика
НВ Наконечна
Тези IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Тенденції та …, 2015
2015
Організаційна культура в діяльності сучасного Університету
НВ Наконечна
Тези Міжнародної науково-практичної конференції "Економічна теорія та освіта …, 2015
2015
Організаційна культура приватного навчального закладу: методика формувального експерименту
НВ Наконечна
Тези науково-практичної конференції молодих учених "Еволюція наукової думки …, 2015
2015
Організаційна культура навчального закладу приватної форми власності: результати експерименту
НВ Наконечна
Тези V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Тенденції та …, 2015
2015
Дослідження організаційної культури приватного навчального закладу: завдання та хід експерименту
НВ Наконечна
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2015
2015
Місце та роль організаційної культури в діяльності приватного навчального закладу
НВ Наконечна
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (версія …, 2015
2015
Цілеспрямоване формування організаційної культури приватного навчального закладу
НВ Наконечна
Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної …, 2015
2015
Діагностика корпоративної (організаційної) культури навчального закладу: теоретико-методологічний аспект
НВ Наконечна
Тези науково-практичної конференції молодих учених "Актуальні проблеми …, 2014
2014
Методи діагностики та корекції наявної організаційної культури приватного навчального закладу
НВ Наконечна
Правничий вісник університету "КРОК", 109-112, 2014
2014
Процес управління якістю освіти як засіб удосконалення діяльності коледжу економічного профілю
НВ Наконечна
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні стратегії …, 2012
2012
Проблема інтеграції як предмет педагогічного аналізу в розвитку освітніх систем
НВ Наконечна
Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені …, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19