Шевченко О.О.
Шевченко О.О.
Академія муніципального управління
Підтверджена електронна адреса в amu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інвестування: навч. посібник
АА Пересада
К.: КНЕУ, 2004
1512004
Інтелектуальна еволюція української літературної мови: теорія аналізу:[монографія]
ЛІ Шевченко
К.: ВПЦ «Київський університет, 2001
80*2001
Історія держави і права зарубіжних країн: хрестоматія
ОО Шевченко
К.: Вентурі, 3, 1998
501998
Історія держави і права зарубіжних країн
ОО Шевченко
Ки¿ в, 195, 1995
491995
Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії
ОО Шевченко
К.: Центр учбової літератури, 2012
472012
Портфельне інвестування
АА Пересада, ОГ Шевченко, ЮМ Коваленко, СВ Урванцева
навч. посібник/АА Пересада, ОГ Шевченко, ЮМ Коваленко, СВ Урванцева.–К.: КНЕУ, 2004
352004
Актуальные проблемы государственного финансового контроля
АА Шевченко, НА Аюбов
Финансовые исследования, 2008
342008
Медсестринський процес: Основи сестринської справи та клінічного медсестринства
ІЯ Губенко, ОТ Шевченко, ЛП Бразалій, ВГ Апшай
К.: Здоров’я 208, 2001
272001
Сучасний стан здоров’я народу та напрямки його покращення в Україні
ВМ Коваленко, ВМ Корнацький, ТС Манойленко, ОІ Прокопишин, ...
Аналітичностатистичний посібник. Київ, 2005
222005
Вплив євроінтеграційного курсу України на стан і перспективи інноваційного розвитку національної економіки
ОО Шевченко
Актуальні проблеми економіки, 95, 2009
202009
Розвиток наукових досліджень в медсестринстві як основа вдосконалення медсестринської допомоги
ІЯ Губенко, ЛП Бразалій, ОТ Шевченко
Магістр медсестринства 1, 2008
202008
Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна
О Шевченко, О Власюк, І Ставчук, М Ваколюк, О Ілляш, А Рожкова
ОГ Шевченко. œ К.: Вид-во" Дністер, 2014
192014
Сучасні економічні теорії: навч. посіб.
ВМ Фещенко
К.: КНЕУ 474 (6), 2012
19*2012
Освіта у Франції
А Шевченко
Рідна школа, 74-77, 2001
192001
Лізинг–альтернатива банківському кредитуванню
О Шевченко, О Мринська
Банківська справа, 31-33, 2000
192000
Оценка финансового потенциала при определении способности предприятия к модернизации
АА Шевченко
Вестник молодёжной науки, 7-11, 2013
172013
Продовольче забезпечення України: використання світового досвіду, державна політика, теорія та практика управління:[монографія]
ОО Шевченко
Донецьк: Юго-Восток, 2009
172009
Історія держави і права України
АЄ Шевченко, СВ Кудін
Вінниця: ТОВ «ТВОРИ»., 2019
16*2019
Активізація інвестиційного процесу в Україні: колективна монографія
ТВ Майорова, МІ Диба, СВ Онишко
Київ: КНЕУ, 2012
16*2012
Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства
ОІ Шемігон
Білоцерківський національний аграрний університет, 2018
142018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20