Олена Юркевич, Елена Юркевич, Olena Yurkevych
TitleCited byYear
Герменевтические идеи в восточнославянской философской традиции
ЕН Юркевич
Харьков: Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2002
142002
Герменевтика культурної форми розуміння
ОМ Юркевич
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських …, 2005
82005
Переклад філософських текстів в Україні: історія і сучасність
ОМ Юркевич, НВ Бевз
Філософські обрії. Науково-теоретичний журнал Інституту філософії ім. Г. С …, 2009
42009
Герменевтическая логика: от философского обоснования к самостоятельной дисциплине
ОМ Юркевич, ЕН Юркевич
22001
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Організація діяльності адвокатури України": галузь знань 0304" Право", освіт …
ТБ Вільчик, АВ Іванцова, ЯО Ковальова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016
12016
Відношення обсягу і змісту в логіці практичного мислення (на прикладі коментаря до ст. 22 Конституції України)
ОМ Юркевич
Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина …, 2012
12012
Герменевтична логіка: меріологічний аспект структурування
ОМ Юркевич
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
12011
Характеристики объёма в герменевтической логике
ЕН Юркевич
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ, 287, 2011
12011
Герменевтика и коммуникация: коммуникативные модели и культурные основания понимания
ЕН Юркевич
ХНТУСГ, 2009
12009
ЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ
ОМ Юркевич
" Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права …, 2019
2019
Логічна освіта юриста як запорука розумності права
ОМ Юркевич, ЖО Павленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
КОМПЛЕКСНИЙ ХАРАКТЕР ЛОГІКИ В ЮРИДИЧНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ
OM Yurkevych
ВІСНИК НУ" ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО". СЕРІЯ …, 2019
2019
Аргументація юридична
ОМ Юркевич
видавництво «Право», 2017
2017
Деонтична логіка
ОМ Юркевич
видавництво «Право», 2017
2017
Логіко-методологічні засади вимірювання рівня розвитку інтелектуальних здібностей
ОМ Юркевич, ЖО Павленко
Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017
2017
Герменевтична логіка в методології гуманітарного пізнання
ОМ Юркевич
Культура України. Cерія: Мистецтвознавство, 190-197, 2017
2017
Інтелектуальна культура української інтелігенції
Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 95 …, 2016
2016
Юридична аргументація. Логічні дослідження : монографія
СВК О. М. Юркевич, В. Д. Титов, ...
Х. : Право,, 2015
2015
Логико-структурный анализ аргументации
ЕН Юркевич, ОМ Юркевич
2014
Логика в духовном и светском образовании
ЕН Юркевич
ХНТУСГ, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20