Олена Юркевич, Елена Юркевич, Olena Yurkevych
НазваПосиланняРік
Герменевтические идеи в восточнославянской философской традиции
ЕН Юркевич
Харьков: Изд-во ХНУ им. В. Н. Каразина, 2002
132002
Герменевтика культурної форми розуміння
ОМ Юркевич
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських …, 2005
62005
Переклад філософських текстів в Україні: історія і сучасність
ОМ Юркевич, НВ Бевз
Філософські обрії. Науково-теоретичний журнал Інституту філософії ім. Г. С …, 2009
42009
Відношення обсягу і змісту в логіці практичного мислення (на прикладі коментаря до ст. 22 Конституції України)
ОМ Юркевич
Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина …, 2012
12012
Герменевтична логіка: меріологічний аспект структурування
ОМ Юркевич
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2011
12011
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Характеристики объёма в герменевтической логике
ЕН Юркевич
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ, 287, 2011
1*2011
Логічна освіта юриста як запорука розумності права
ОМ Юркевич, ЖО Павленко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
КОМПЛЕКСНИЙ ХАРАКТЕР ЛОГІКИ В ЮРИДИЧНІЙ МЕТОДОЛОГІЇ
ОМ Юркевич
Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права …, 2019
2019
Герменевтична логіка в методології гуманітарного пізнання
ОМ Юркевич
Культура України. Cерія: Мистецтвознавство, 190-197, 2017
2017
Інтелектуальна культура української інтелігенції
Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 95 …, 2016
2016
Юридична аргументація. Логічні дослідження : монографія
СВК О. М. Юркевич, В. Д. Титов, ...
Х. : Право,, 2015
2015
Логика в духовном и светском образовании
ЕН Юркевич
ХНТУСГ, 2014
2014
Програма навчальної дисципліни" Релігієзнавство":(галузь знань: 0304" Право", 0302" Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 …
ОМ Юркевич, СВ Качурова, ОВ Барабаш
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Програма навчальної дисципліни" Юридична аргументація":(галузь знань 0304" Право", 0302" Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрями підгот. 6.030401 …
ОМ Юркевич, ВД Титов
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Плани та завдання до практичних занять з навчальної дисципліни" Логіка":(галузі знань: 0304" Право", 0302" Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот …
ОМ Юркевич, ВД Титов, ОП Невельська-Гордєєва, ЖО Павленко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Програма навчальної дисципліни" Логіка":(галузь знань 0304" Право", 0302" Міжнар. відносини", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрями підгот. 6.030401" Правознавство", 6 …
ОМ Юркевич, ВД Титов, СД Цалін, ОП Невельська-Гордєєва, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Логічні аспекти організації ненормативної правової інформації у висновках криміналістичних експертиз
ОМ Юркевич
«Проблеми інформаційного суспільства: соціально-правовий аналіз», Круглий …, 2013
2013
Герменевтическая логика как морфология логических форм
ЕН Юркевич
2013
Юридична аргументація. Логічні дослідження
ОМ Юркевич, ВД Титов, СВ Куцепал, СЕ Зархіна, ...
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20