Вікторія Бузько
Вікторія Бузько
учитель фізики Комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання №6 "Спеціалізована
Verified email at school6kr.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання фізики
ВЛ Бузько, СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2009
122009
Освітній веб-квест як засіб реалізації інтеграції природничих знань у процесі вивчення курсу фізики в загальноосвітній школі
ВЛ Бузько
Математика. Інформаційні технології. Освіта. міжнар. наук.-практ. конф, 5-7, 0
8
Реалізація STEM-освіти у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі
ВЛ Бузько
STEM-освіта – проблеми та перспективи: міжнар. наук.-практ. семінар., 28-29 …, 2016
6*2016
Дистанційна освіта в загальноосвітній школі у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін
ВЛ Бузько, СП Величко
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2014
62014
Можливості використання QR-кодів у навчанні фізики
ВЛ Бузько, ЮВ Єчкало
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2017
52017
Наступність у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів початкової та основної школи : дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02
ВЛ Бузько
Кіровоград, 2014
5*2014
Дидактичний матеріал для перевірки знань з фізики. 8 клас: посібник для учнів і вчителів
ВЛ Бузько
Кіровоград: ФОП Александрова МВ, 2012
52012
Integration of knowledge of nature studies as a means of forming cognitive interests while teaching Physics in secondary schools
SV Victoria Buzko, Viktor Matsyuk
Lat. Am. J. Phys. Educ. 7 (2), 269-274, 2013
42013
Змішане навчання фізики в загальноосвітній школі в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання
ВЛ Бузько
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2016
32016
Гейміфікація як засіб формування пізнавального інтересу у навчанні фізики
ВЛ Бузько, ЮВ Єчкало
New computer technology 15, 171-175, 2017
22017
Уроки фізики. 7 клас : [посібник для студентів фізико-математичного факультету вищих педагогічних навчальних закладів]
ВЛБ С.П.Величко, Е.П.Сірик
Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2015
22015
Ігрова діяльність як функціональна складова навчального середовища у вивченні фізики в основній школі
ВЛ Бузько, СП Величко
Наукові записки Малої академії наук України:(збірник наукових праць).–К …, 2013
22013
Розвиток творчих здібностей учнів у процесі реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики
ВЛ Бузько
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
22013
Використання ІКТ для реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи
ВЛ Бузько
Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для …, 2013
2*2013
Проектна діяльність учнів основної школи як засіб формування пізнавального інтересу до фізики
ВЛ Бузько
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
22013
Розвиток творчих здібностей учнів у процесі реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики
ВЛ Бузько
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
22013
Експериментальні дослідження стану формування в учнів 7-го класу пізнавального інтересу до вивчення фізики
ВЛ Бузько
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.–Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В …, 2012
22012
Формування пізнавального інтересу учнів 7-го класу при виконанні експериментальних завдань в процесі вивчення фізики
ВЛ Бузько
22012
Використання методу проектів як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів основної школи до фізики [Електронний ресурс]
ВЛ Бузько
Режим доступу: http://timso. koippo. kr. ua/blogs/index. php/blog2012/title …, 2012
22012
Видатні діячі в галузі фізики і техніки Кіровоградщини/за ред. проф. СП Величка
ВЛ Бузько
Кіровоград: ФО-П Александрова МВ, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20