Подписаться
Вікторія Бузько
Вікторія Бузько
учитель фізики Комунального закладу "Ліцей "Максимум"
Подтвержден адрес электронной почты в домене school6kr.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання фізики
ВЛ Бузько, СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2009
122009
Реалізація ідей змішаного навчання засобами вікі-курсів
ВО Болілий, ВВ Копотій
Наукові записки.–Випуск 11, 14-19, 2017
112017
Гейміфікація як засіб формування пізнавального інтересу у навчанні фізики
ВЛ Бузько, ЮВ Єчкало
Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017
112017
Можливості використання QR-кодів у навчанні фізики
ВЛ Бузько, ЮВ Єчкало
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016
102016
Освітній веб-квест як засіб реалізації інтеграції природничих знань у процесі вивчення курсу фізики в загальноосвітній школі
ВЛ Бузько
Математика. Інформаційні технології. Освіта. міжнар. наук.-практ. конф, 5-7, 2016
82016
Реалізація STEM-освіти у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі
ВЛ Бузько
STEM-освіта – проблеми та перспективи: міжнар. наук.-практ. семінар., 28-29 …, 2016
72016
Дистанційна освіта в загальноосвітній школі у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін
ВЛ Бузько, СП Величко
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2014
72014
Наступність у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів початкової та основної школи : дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02
ВЛ Бузько
Кіровоград, 2014
7*2014
Елементи доповненої реальності при вивченні астрономії як засіб реалізації STEM-освіти
ВЛ Бузько, ЮВ Єчкало
Льотна академія Національного авіаційного університету, 2018
62018
Змішане навчання фізики в загальноосвітній школі в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання
ВЛ Бузько
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2016
62016
Ігрова діяльність як функціональна складова навчального середовища у вивченні фізики в основній школі
ВЛ Бузько, СП Величко
Наукові записки Малої академії наук України:(збірник наукових праць).–К …, 2013
62013
Дидактичний матеріал для перевірки знань з фізики. 8 клас: посібник для учнів і вчителів
ВЛ Бузько
Кіровоград: ФОП Александрова МВ, 2012
62012
Бінарний урок з фізики та біології як засіб формування пізнавального інтересу учнів основної школи
СП Величко, ВЛ Бузько
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (66), 116-122, 2014
42014
Integration of knowledge of nature studies as a means of forming cognitive interests while teaching Physics in secondary schools
SV Victoria Buzko, Viktor Matsyuk
Lat. Am. J. Phys. Educ. 7 (2), 269-274, 2013
42013
Реалізація наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів початкової та основної школи:[метод. рек. для вчителів]
ВЛ Бузько
Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем, 2014
32014
Розвиток творчих здібностей учнів у процесі реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики
ВЛ Бузько
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
32013
Уроки фізики. 7 клас : [посібник для студентів фізико-математичного факультету вищих педагогічних навчальних закладів]
ВЛБ С.П.Величко, Е.П.Сірик
Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2015
22015
Формуємо пізнавальний інтерес учнів засобами ІКТ
ВЛ Бузько
Інформатика : всеукр. газ. для вчителів інф-ки., 30-35, 2014
22014
Реалізація наступності та принципу історизму фізичної освіти та патріотичного виховання учнів в основній школі
ВЛ Бузько
Пам'ятки науки і техніки Кіровоградщини: Матеріали ІІ обласних пам …, 2013
2*2013
Використання ІКТ для реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи
ВЛ Бузько
Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для …, 2013
2*2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20