Вікторія Бузько
Вікторія Бузько
учитель фізики Комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання №6 "Спеціалізована
Підтверджена електронна адреса в school6kr.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Implementation of gamification and elements of augmented reality during the binary lessons in a secondary school
В Бузько, А Бонк, В Тронь
Освітній вимір 51, 74-83, 2018
332018
Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання фізики
ВЛ Бузько, СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2009
92009
Освітній веб-квест як засіб реалізації інтеграції природничих знань у процесі вивчення курсу фізики в загальноосвітній школі
ВЛ Бузько
Математика. Інформаційні технології. Освіта. міжнар. наук.-практ. конф, 5-7, 0
8
Реалізація STEM-освіти у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі
ВЛ Бузько
STEM-освіта – проблеми та перспективи: міжнар. наук.-практ. семінар., 28-29 …, 2016
72016
Наступність у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів початкової та основної школи : дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02
ВЛ Бузько
Кіровоград, 2014
6*2014
Можливості використання QR-кодів у навчанні фізики
ВЛ Бузько, ЮВ Єчкало
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2017
52017
Дистанційна освіта в загальноосвітній школі у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін
ВЛ Бузько, СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2014
52014
Дидактичний матріал для перевірки знань з фізики. 9 клас, частина I: посібник для учнів
ВЛ Бузько
Кіровоград: ФО-П Александрова МВ, 2012
52012
Змішане навчання фізики в загальноосвітній школі в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання
ВЛ Бузько
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2016
32016
Аспекти використання інформаційних технологій у процесі навчання фізики
ВЛ Бузько
Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції „Інноваційні …, 2009
3*2009
Гейміфікація як засіб формування пізнавального інтересу у навчанні фізики
ВЛ Бузько, ЮВ Єчкало
New computer technology 15, 171-175, 2017
22017
Уроки фізики. 7 клас : [посібник для студентів фізико-математичного факультету вищих педагогічних навчальних закладів]
ВЛБ С.П.Величко, Е.П.Сірик
Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2015
22015
Формуємо пізнавальний інтерес учнів засобами ІКТ
ВЛ Бузько
Інформатика : всеукр. газ. для вчителів інф-ки., 30-35, 2014
22014
Integration of knowledge of nature studies as a means of forming cognitive interests while teaching Physics in secondary schools
SV Victoria Buzko, Viktor Matsyuk
Lat. Am. J. Phys. Educ. 7 (2), 269-274, 2013
22013
Ігрова діяльність як функціональна складова навчального середовища у вивченні фізики в основній школі
ВЛ Бузько, СП Величко
Наукові записки Малої академії наук України:(збірник наукових праць).–К …, 2013
22013
Реалізація наступності та принципу історизму фізичної освіти та патріотичного виховання учнів в основній школі
ВЛ Бузько
Пам'ятки науки і техніки Кіровоградщини: Матеріали ІІ обласних пам …, 2013
2*2013
Розвиток творчих здібностей учнів у процесі реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики
ВЛ Бузько
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
22013
Використання ІКТ для реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи
ВЛ Бузько
Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для …, 2013
2*2013
Проектна діяльність учнів основної школи як засіб формування пізнавального інтересу до фізики
ВЛ Бузько
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
22013
Розвиток творчих здібностей учнів у процесі реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики
ВЛ Бузько
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20