Вікторія Бузько
Вікторія Бузько
учитель фізики Комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання №6 "Спеціалізована
Підтверджена електронна адреса в school6kr.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання фізики
ВЛ Бузько, СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2009
92009
Освітній веб-квест як засіб реалізації інтеграції природничих знань у процесі вивчення курсу фізики в загальноосвітній школі
ВЛ Бузько
Математика. Інформаційні технології. Освіта. міжнар. наук.-практ. конф, 5-7, 0
5
Наступність у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів початкової та основної школи : дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02
ВЛ Бузько
Кіровоград, 2014
4*2014
Дистанційна освіта в загальноосвітній школі у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін
ВЛ Бузько, СП Величко
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2014
42014
Можливості використання QR-кодів у навчанні фізики
ВЛ Бузько, ЮВ Єчкало
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2017
32017
Змішане навчання фізики в загальноосвітній школі в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання
ВЛ Бузько
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2016
32016
Реалізація STEM-освіти у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі
ВЛ Бузько
STEM-освіта – проблеми та перспективи: міжнар. наук.-практ. семінар., 28-29 …, 2016
3*2016
Integration of knowledge of nature studies as a means of forming cognitive interests while teaching Physics in secondary schools
SV Victoria Buzko, Viktor Matsyuk
Lat. Am. J. Phys. Educ. 7 (2), 269-274, 2013
32013
Видатні діячі в галузі фізики і техніки Кіровоградщини/за ред. проф. СП Величка
ВЛ Бузько
Кіровоград: ФО-П Александрова МВ, 2010
32010
Уроки фізики. 7 клас : [посібник для студентів фізико-математичного факультету вищих педагогічних навчальних закладів]
ВЛБ С.П.Величко, Е.П.Сірик
Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2015
22015
Ігрова діяльність як функціональна складова навчального середовища у вивченні фізики в основній школі
ВЛ Бузько, СП Величко
Наукові записки Малої академії наук України:(збірник наукових праць).–К …, 2013
22013
Використання ІКТ для реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи
ВЛ Бузько
Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для …, 2013
2*2013
Експериментальні дослідження стану формування в учнів 7-го класу пізнавального інтересу до вивчення фізики
ВЛ Бузько
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки.-Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В …, 2012
22012
Формування пізнавального інтересу учнів 7-го класу при виконанні експериментальних завдань в процесі вивчення фізики
ВЛ Бузько
22012
Використання методу проектів як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів основної школи до фізики [Електронний ресурс]
ВЛ Бузько
Режим доступу: http://timso. koippo. kr. ua/blogs/index. php/blog2012/title …, 2012
22012
До витоків ракетобудування
ВЛ Бузько
Фізико-технічна і фізична освіта у гуманістичній парадигмі: II Міжнар. наук …, 0
2
Гейміфікація як засіб формування пізнавального інтересу у навчанні фізики
ВЛ Бузько, ЮВ Єчкало
New computer technology 15, 171-175, 2017
12017
Програмоване навчання як основа дистанційної освіти в загальноосвітній школі
ВЛ Бузько, НА Іваницька
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Запровадження інтегральної педагогічної технології як засобу реалізації допрофільної підготовки школярів до фізики
В Бузько, С Величко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
12014
Бінарний урок з фізики та біології як засіб формування пізнавального інтересу учнів основної школи
СП Величко, ВЛ Бузько
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20