Галина Коберник
Галина Коберник
професор кафедри теорії початкового навчання, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтерактивні технології навчання
О Пометун, Л Пироженко, ГІ Коберник
Відкритий урок.–2003.–Вип, 3-4, 2004
1702004
Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій
Н Побірченко, Г Коберник
Початкова школа 10, 8-10, 2004
952004
Індивідуалізація й диференціація навчання в початкових класах: теорія та методика: Монографія
ГІ Коберник
К.: Наук. світ, 2002
422002
Підготовка майбутніх учителів до інноваційної педагогічної діяльності
ОМ Коберник, ГІ Коберник
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 23-25, 2005
372005
Інтерактивні технології: теорія та методика
ОІ Пометун, НС Побірченко, ГІ Коберник, ОА Комар, ТА Торчинська
К.: АПН 94, 6, 2008
142008
Формування професійної майстерності майбутнього вчителя в умовах діалогічного навчання
Г Коберник
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 7-12, 2010
92010
Особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках математики
Г Коберник
Початкова школа, 21-25, 2007
82007
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГОШКОЛЯРА В УМОВАХ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Г Коберник
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 89-95, 2009
72009
Iнтерактивне навчання в системi нових освiтнiх технологiй
Н Побiрченко, Г Коберник
Початкова школа, 8, 2004
72004
Стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів в умовах диференційованого навчання (на матеріалах уроків математики)
ГІ Коберник
ДОД УДПУ ім. МП Драгоманова, 1995
61995
СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ПАРНОЇ ТА ГРУПОВОЇ ФОРМ РОБОТИ НА УРОЦІ
Г Коберник, О Коберник, Г Волошина
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 59-66, 2020
42020
Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах навчальної взаємодії
ГІ Коберник
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
42012
Формування соціальної компетентності учнів загальноосвітньої школи у процесі навчання [Електронний ресурс]/Галина Коберник
Г Коберник
Режим доступу: http://library. udpu. org. ua/library_files …, 2007
42007
Адаптування навчальних завдань як засіб індивідуалізації навчання молодших школярів
Г Коберник
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2013
32013
Індивідуалізація навчання молодших школярів в умовах розв’язування адаптованих навчальних завдань
Г Коберник
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 101-105, 2013
32013
Інтерактивні технології навчання–ефективний засіб формування основ життєвої компетентності молодшого школяра на уроці
Г Коберник
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 48-55, 2008
32008
Iнтерактивнi технологiї навчання та iн
ОI Пометун, ЛВ Пироженко, ГI Коберник
32004
Формування загальнолюдських цінностей школярів у процесі застосування інтерактивних методів навчання
Г Коберник
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2011
22011
Формування толерантності молодших школярів у процесі інтерактивних технологій навчання
Г Коберник
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2007
22007
Дитиноцентризм-одна із компонент формули нової української школи
ГІ Коберник
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20