Куценко, Сергій Юрійович
Куценко, Сергій Юрійович
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, історичний факультет
Підтверджена електронна адреса в udpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Можливості використання соціальних мереж у діяльності музеїв України
СЮ Куценко
Праці Центру пам'яткознавства, 145-157, 2014
22014
Історичні етапи створення та формування сайтів музеїв України як самостійної одиниці в структурі музейних установ
СЮ Куценко
Гілея: науковий вісник, 127-131, 2015
12015
Специфіка побудови комунікаційної стратегії музею у соціальній мережі Fасеbоок
СЮ Куценко
2018
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В РОЗРОБЦІ СТРУКТУРИ, КОНТЕНТУ ТА ВЕБ-ДИЗАЙНУ МУЗЕЙНИХ САЙТІВ
С Куценко
Уманська старовина, 2018
2018
Особливості реалізації освітньо-виховного потенціалу музеїв України в умовах інформатизації суспільства
СЮ Куценко
2017
Становлення та розвиток Інтернет-ресурсів музеїв України
С Куценко
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2017
2017
Особливості організації рекламно-інформаційної діяльності музею в соціальних мережах
СЮ Куценко
Майдан, 2016
2016
Можливості використання соціальних мереж у діяльності музеїв України
С Куценко
Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики, 63-74, 2015
2015
Особенности структуры и информационное наполнение сайта музеев
S Kutsenko
Studia Warmińskie 52 (52), 327-338, 2015
2015
Исторические этапы создания и формирования сайтов музеев Украины как самостоятельной единицы в структуре музейных учреждений
СЮ Куценко
Гилея: научный вестник, 127-130, 2015
2015
Інтерактивна дошка на уроках історії
С Куценко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 84-90, 2014
2014
МУЗЕЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ
С Куценко
Наукові записки ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, серія: історія 3 (2), 241-247, 2014
2014
Комунікація в музейних установах засобами веб-ресурсів
СЮ Куценко
Гуржіївські історичні читання, 64-67, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13