Vladyslav Moroz
Vladyslav Moroz
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Prevalence of health care–associated infections and antimicrobial resistance of the responsible pathogens in Ukraine: Results of a multicenter study (2014-2016)
AG Salmanov, SY Vdovychenko, OI Litus, VI Litus, YA Bisyuk, ...
American journal of infection control 47 (6), e15-e20, 2019
42019
Вибір методу мініінвазивних ендобіліарних втручань в лікуванні гострого холециститу у пацієнтів з високим оперативно-анестезіологічним ризиком
ВВ Мороз, АІ Стельмах
Український науково-медичний молодіжний журнал, 59-65, 2014
12014
Surgical treatment of duodenal fistulae
MP Zakharash, AR Bekmuradov, IM Zakharash, AP Stetsenko, ...
Khirurgiia, 49, 2012
12012
DYNAMIC CHANGES OF CYTOKINE LEVELS IN THE BLOOD SERUM OF PATIENTS WITH MODERATE ACUTE CHOLECYSTITIS AND HIGH OPERATIONAL AND ANESTHETIC RISK DEPENDING ON THE SURGICAL TREATMENT
VV Moroz, YM Zakharash, NG Bychkova
Ukrainian Scientific Medical Youth Journal, 46-52, 2016
2016
DETERMINATION OF A FATTY ACIDS CONTENT IN BILIARY LIPIDS AS A PROGNOSTIC FACTOR FOR THE COMPLICATIONS OCCURRENCE IN PATIENTS AFTER OPERATIONS FOR AN ACUTE CHOLECYSTITIS IN A …
YM Zakharash, MP Zakharash, VV Moroz
Klinichna khirurhiia, 22-25, 2016
2016
Динаміка рівня цитокінів сироватки крові у хворих на гострий холецистит помірного ступеня тяжкості з високим операційно-анестезіологічним ризиком, залежно від обраної …
ВВ Мороз, ЮМ Захараш, НГ Бичкоеа
Український науково-медичний молодіжний журнал, 46-52, 2016
2016
ALTERATIONS OF FATTY-ACID COMPOSITION OF BLOOD SERUM AND BILE AS PREDICTIVE MARKERS OF EFFICIENCY OF TREATMENT STRATEGY FOR PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS AND HIGH …
ЮМ Захараш, ВВ Мороз, ЛГ Заверний, КС Мурланова
Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe 6 (1), 97-105, 2016
2016
Досвід застосування ехоконтрольованих пункційнодренуючих втручань у лікуванні хворих на гострий холецистит помірного ступеня тяжкості з високим операційноанестезіологічним ризиком
МП Захараш, ЮМ Захараш, ВВ Мороз
Харківська хірургічна школа, 5-11, 2016
2016
Визначення складу жирних кислот ліпідів жовчі як фактора прогнозу ускладнень у хворих після операції з приводу гострого холециститу за високого операційно-анестезіологічного ризику
ЮМ Захараш, МП Захараш, ВВ Мороз
Клінічна хірургія, 22-25, 2016
2016
Визначення складу жирних кислот ліпідів жовчі як фактора прогнозу ускладнень у хворих після операції з приводу гострого холециститу за високого операційно-анестезіологічного ризику
ЮМ Захараш, МП Захараш, ВВ Мороз
Клінічна хірургія, 22-25, 2016
2016
ИЗМЕНЕНИЯ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СПЕ КТРА КРОВИ И ЖЕЛЧИ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ С ВЫСО КИМ ОПЕРАЦИОННО-АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕС КИМ РИС КОМ
ВВ Мороз, КС Мурланова, ТС Брюзгина
Украинский научно-медицинский молодежный журнал, 31-36, 2015
2015
Аlterations of fatty-acid composition of blood serum and bile in patients with acute cholecystitis and high operational and anesthetic risk
V Moroz, K Murlanova, T Briuzgina
Український науково-медичний молодіжний журнал, 31-36, 2015
2015
Досвід лікування ускладненого гострого холециститу
ЮМ Захараш, МП Захараш, ШРН Абу, АІ Стельмах, ВВ Мороз
Одеський медичний журнал, 85-88, 2015
2015
Вибір хірургічної тактики при лікуванні ускладненого холециститу з використанням мініінвазивних методик
ВВ Мороз, ЮМ Захараш
Український науково-медичний молодіжний журнал, 78-81, 2014
2014
Телемедицина, телепсихологія: перспективи розвитку в Україні
ВВ Короленко, ЕС Божук, ВВ Мороз, ОА Божук
Український науково-медичний молодіжний журнал, 26-29, 2012
2012
Клинический случай лечения периаппендикулярного абсцесса методом пункции под контролем УЗД
МП Захараш, АИ Стельмах, ДИ Бутенко, ТВ Тарасюк, ВВ Мороз
Хирургия Украины, 096-098, 2011
2011
Використання антеградних ендобіліарних втручань під ультразвуковим і рентгентелевізійним контролем в гепатобіліарній хірургії
МП Захараш, ЮМ Захараш, АІ Стельмах, ВВ Мороз, ЄМ Дубенко
Сучасні медичні технології, 437-437, 2011
2011
ОРИГІНАЛЬНА СТАТТЯ
ВВ Мороз, ЮМ Захараш
ЗМІНИ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ ЛІПІДІВ СИРОВАТКИ КРОВІ ТА ЖОВЧІ ЯК МАРКЕРИ ПРОГНОЗУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ХОЛЕЦИСТИТ З ВИСОКИМ ОПЕРАЦІЙНО …
ЮМ Захараш, ВВ Мороз, ЛГ Заверний, КС Мурланова
Антеградні ендобіліарні втручання в лікуванні синдрому механічної жовтяниці
МП Захараш, ЮМ Захараш, АІ Стельмах, ВВ Мороз, ДІ Бутенко, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20