Follow
Олена Євгенівна Ткач
Олена Євгенівна Ткач
Kharkiv National University of Radioelektronics, старший викладач кафедри МП, ХНУРЕ
Verified email at nure.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Функции, задачи и виды контроля в преподавании яки: сочетание традиций и инноваций
ОЄ Ткач
Мова і спеціальність: актуальні проблеми навчання іноземців у закладі вищої …, 2020
2020
Суб’єкти навчальної діяльності як елементи інформаційної структури
ТВ Бездетко, ОЄ Ткач
Студентоцентрований навчальний процес як запорука забезпечення якості …, 2020
2020
Авторская цифровая наглядность на уроках РКИ: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, 6 грудня. ХНУБА, 2019 р.
ТЕ Е.
Інновації та традиції у мовній підготовці студентів, 373–376, 2019
2019
Интерактивные технологии на уроках РКИ (на примере приложения google classroom)
ТЕ Е.
Гуманітарні проблеми вищої освіти, 97–103, 2018
2018
Глаголы позиций: стоять, сидеть, лежать, висеть. Мультимедийное пособие для студентов-иностранцев
ТЕ Е.
https://www.youtube.com/watch?v=UJ_eAJWGuR0, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5