Юрій Чуприна
Юрій Чуприна
доцент кафедри менеджменту в будівництві, КНУБА
Підтверджена електронна адреса в knuba.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модернізація ресурсно-календарних моделей для потреб системного поліпшення процесів організації будівництва
ВО Поколенко, ЮА Чуприна, ДО Приходько
Управління розвитком складних систем, 2011
92011
Інноваційна технологія оцінки якості менеджменту будівельних підрядних підприємств
ВО Поколенко, ОМ Малихіна, ЮА Чуприна, МВ Горбач, ТВ Волошина
КНУБА, 2017
82017
Формування сучасних моделей організаційних структур для адаптації будівельного виробництва до євро стандартів
ОА Тугай, ЮА Чуприна, ОВ Сліпенчук
Управління розвитком складних систем, 77-83, 2011
52011
Новітні інформаційно-аналітичні моделі управління підготовкою будівництва на засадах девелопменту
ВО Поколенко, ГВ Лагутін, ОА Тугай, ПМ Куліков, НО Борисова, ...
Управління розвитком складних систем, 2010
52010
Структура та розмір лагу інвестицій в проекти та програми будівельної галузі
ЄЮ Антипенко, ВІ Доненко, ВО Поколенко, ЮА Чуприна, ...
Управління розвитком складних систем, 6-9, 2010
52010
Моделирование ресурсных потоковых характеристик строительных проектов
ЕЮ Антипенко, ДО Приходько, ИВ Доненко, ЮА Чуприна, АА Бобраков
Управління розвитком складних систем, 2010
32010
Системний інструментарій вияву та нейтралізації відхилень при реалізації цільових інвестиційних програм
ЮА Чуприна
Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф.«Просторовий розвиток територій …, 2019
22019
Формування будівельного кластеру у форматі державних інвестиційних цільових програм
ГМ Рижакова, ЮА Чуприна, ДО Гавриков, МВ Бородавко
Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах …, 2019
22019
Побудова концепції інтеграції підприємств стейкхолдерів до складу будівельного кластеру
ЮА Чуприна
Формування ринкових відносин в Україні, 85-91, 2019
22019
Організаційно-технологічна модель прогнозування рівня якості виробничих процесів та продукції
ЮА Чуприна
Управління розвитком складних систем, 134-137, 2012
22012
Методологія інтеграції потенціалу стейкхолдерів до складу будівельного кластеру
ЮА Чуприна
Формування ринкових відносин в Україні, 81-87, 2019
12019
Залучення прикладних переваг bim-технологій до методики і практики формування життєвого циклу проектів у складі державних цільових програм, які втілюються будівельним кластером
ЮА Чуприна
Економіка та держава, 67-70, 2019
12019
Концептуально-онтологічний базис дефініції «будівельний кластер» в контексті механізму утворення та формату планування функціонування державно-приватного партнерства
ЮА Чуприна
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд 8 (51), 47-60, 2018
12018
Проблеми розвитку будівельних кластерів як механізмів реалізації державних інвестиційних цільових програм
ЮА Чуприна
КНУБА, 2018
12018
Раціоналізація механізмів інтеграції будівельних холдингів до складу регіонального кластеру
ЮА Чуприна
Економіка та держава, 54-57, 2018
12018
Цільові пріоритети та формалізовані індикатори ідентифікації стратегічного розвитку стейкхолдерів будівництва
ЮА Чуприна
Формування ринкових відносин в Україні, 104-111, 2017
12017
Целевые приоритеты и формализованные индикаторы идентификации стратегического развития стейкхолдеров строительства
ЮА Чуприна
Формирование рыночных отношений в Украине, 2017
12017
Впровадження прикладного програмного комплексу Адаптація організації будівництва до євростандартів” у практику будівництва
ГВ Лагутін, ВО Поколенко, ЮА Чуприна
Управління розвитком складних систем, 184-191, 2013
12013
Сучасні методи управління якістю у будівництві
ЮА Чуприна
Управління розвитком складних систем, 135-137, 2011
12011
Оптимальное планирование инвестиционных вложений с учетом временных ограничений
ЕЮ Антипенко, ИВ Доненко, ВО Поколенко, ЮА Чуприна, ...
Управління розвитком складних систем, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20