Йосиф Петрович
Йосиф Петрович
професор кафедри менеджменту організацій, НУ "Львівська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
НазваПосиланняРік
Економіка підприємства: підручник
ЙМ Петрович
Львів:“Магнолія плюс”, видавець СПД ФО ВМ Піча.–2006, 2004
1052004
Організація виробництва: підручник
ЙМ Петрович, ГМ Захарчин
Львів: Магнолія плюс, 2004
662004
Економіка та фінанси підприємства: підручник
ЙМ Петрович, ЛМ Прокопишин-Рашкевич
Львів: Магнолія, 2014
382014
Інноваційний потенціал управління організацією: монографія
ЙМ Петрович
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010
352010
Економіка виробничого підприємства
ЙМ Петрович
Львів: Оскарт, 1996
351996
Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення податкової політики України
Й Петрович
Банківська справа: зб. наук. праць, 43-49, 2008
302008
Економіка виробничого підприємства: навч. посіб.
ЙМ Петрович
К.: Знання, 2002
202002
Основні складові механізму забезпечення ефективного виконання роботи персоналом
ЙМ Петрович, МР Леськів
Актуальні проблеми економіки, 127-132, 2010
182010
Основні аспекти адаптації машинобудівних підприємств до змін зовнішнього середовища в умовах ринкових трансформацій
ЙМ Петрович
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2009
162009
Еволюція контролінгу в сучасній теорії та практиці управління вітчизняними підприємствами
ЙМ Петрович, ЯВ Панасенко
Сумський державний університет, 2013
152013
Сучасна характеристика поняття модернізації підприємства в системі економічних категорій
ЙМ Петрович, НС Лущак
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2012
152012
Оновлення техніко-технологічної бази шляхом проведення технічного переозброєння й реконструкції підприємства [Електронний ресурс]
ЙМ Петрович
Режим доступу: http://poglyad. com/students/item/15599, 2009
152009
Організування промислового виробництва:[підручник]
ЙМ Петрович
Петрович ЙМ–К.: Знання, 2009
152009
Модернізація промислових підприємств як передумова їх ефективного розвитку
ЙМ Петрович
Видавництво Львівської політехніки, 2011
132011
Щодо оцінки ризиків і механізмів їх зниження в комерційних банках
ІА Джулай
КНТУ, 2007
132007
Оцінка інноваційної діяльності підприємств у ринкових умовах господарювання
ЙМ Петрович, ЛІ Мороз
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2005
122005
Організація підприємництва в Україні: Навч. посібник
ЙМ Петрович, ГМ Захарчин, АА Теребух
Львів: Оксарт, 2000
122000
Управління діяльністю організаційно-виробничих систем: навч. посіб.
ЙМ Петрович
К.: Знання, 2013
112013
Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства: монографія
ЙМ Петрович
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012
112012
Інформаційнi системи управління навчальним процесом у ВНЗ: порівняльний аналіз
ЙМ Петрович, ЮМ Римар
Видавництво Львівської політехніки, 2012
112012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20