Follow
Йосиф Петрович
Йосиф Петрович
професор кафедри менеджменту організацій, НУ "Львівська політехніка"
Verified email at lpnu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Економіка підприємства: підручник
ЙМ Петрович
Львів:“Магнолія плюс”, видавець СПД ФО ВМ Піча.–2006, 2004
1372004
Економіка і фінанси підприємства: підручник
ЙМ Петрович, ЛМ Прокопишин-Рашкевич
Львів: Магнолія, 2014
1002014
Організація виробництва: підручник
ЙМ Петрович, ГМ Захарчин
Петрович ЙМ, Захарчин ГМ–ЛьВів:" Магнолія плюс, 2005
922005
Економіка виробничого підприємництва
ЙМ Петрович
К.: Знання, 2001
532001
Інноваційний потенціал управління організацією: монографія
ЙМ Петрович, ЛМ Прокопишин-Рашкевич
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010
492010
Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення податкової політики України
Й Петрович
Банківська справа: зб. наук. праць, 43-49, 2008
322008
Управління діяльністю організаційно-виробничих систем: навч. посіб.
ЙМ Петрович
К.: Знання 510, 2013
242013
Еволюція контролінгу в сучасній теорії та практиці управління вітчизняними підприємствами
ЙМ Петрович, ЯВ Панасенко
Сумський державний університет, 2013
232013
Організація підприємництва в Україні: Навч. посібник
ЙМ Петрович, ГМ Захарчин, АА Теребух
Львів: Оксарт, 2000
222000
Сучасна характеристика поняття модернізації підприємства в системі економічних категорій
ЙМ Петрович, НС Лущак
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2012
212012
Основні складові механізму забезпечення ефективного виконання роботи персоналом
ЙМ Петрович, МР Леськів
Актуальні проблеми економіки, 127-132, 2010
212010
Модернізація промислових підприємств як передумова їх ефективного розвитку
ЙМ Петрович
Сучасні проблеми економіки і менеджменту: тези доповідей міжнародної науково …, 2015
202015
Інформаційні системи управління навчальним процесом у ВНЗ: порівняльний аналіз
ЙМ Петрович, ЮМ Римар
Львівська політехніка. Вісник/Львівська політехніка.-Л.: Львівська …, 2012
192012
Організування промислового виробництва:[підручник]
ЙМ Петрович
Петрович ЙМ–К.: Знання, 2009
192009
Щодо оцінки ризиків і механізмів їх зниження в комерційних банках
ІА Джулай
КНТУ, 2007
182007
Формування конкурентного потенціалу організації на інноваційних засадах
ЙМ Петрович, НС Лущак
Проблеми економіки: зб. наук. пр.–2011.–Вип 7, 3-10, 2011
172011
Оцінка інноваційної діяльності підприємств у ринкових умовах господарювання
ЙМ Петрович, ЛІ Мороз
Проблеми економіки та управління. Вісн. нац. у–ту „Львівська політехніка, 3-11, 2005
162005
Створення і функціонування суб’єктів підприємництва: навч. посібник
ЙМ Петрович
К.: Ліра-К 256, 21, 2015
152015
Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства: монографія
ЙМ Петрович, ОВ Кривешко, ІО Ступак
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012
152012
Економіка виробничого підприємства: навч. посіб.
ЙМ Петрович
К.: Знання, 2002
152002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20