Мельник Тетяна Григорівна / Tetiana Melnyk
Мельник Тетяна Григорівна / Tetiana Melnyk
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.net.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Облік та аудит діяльності бюджетних установ: навч. посіб.
ТГ Мельник
К.: Кондор, 2009
342009
Облік на підприємствах малого бізнесу: навч. посіб.
НО Гура, ТГ Мельник, ТМ Моторина
К.: Знання 312, 65.052, 2007
242007
Облік та звітність поточних виплат працівникам в сучасних умовах
ТГ Мельник
Віс. Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка/Серія: Економіка.–08/2011.–Вип 130, 30-34, 2011
192011
Аудит розрахунків з оплати праці
ОВ Гамова, КЮ Кузьменко, ОС Донець, ОВ Ангеловська, ОВ Артюх, ...
Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів …, 2021
182021
Фінансова звітність та первинна документація українських підприємств при застосуванні МСФЗ
G Golubnicha, T Melnik
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
162013
Ефективність праці: методи вимірювання продуктивності праці та її оплати
ТГ Мельник
Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць.–К …, 2005
162005
Електронний документообіг та електронний підпис
ТГ Мельник
Бухгалтерський облік і аудит, 47-53, 2008
142008
Облік, аналіз та аудит праці і її оплати
ТГ Мельник
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005
142005
Методологія аудиту розрахунків з працівниками по оплаті праці
ТГ Мельник
Вісник КНУ Шевченко Сер. Економіка, 51-55, 2005
122005
Сучасний стан та тенденції розвитку недержавного пенсійного забезпечення
ТГ Мельник
Збірник наукових праць Національного університету податкової служби України …, 2010
102010
Податкова звітність в електронному вигляді: теорія та практика
ТГ Мельник
Бухгалтерський облік і аудит, 43-47, 2008
102008
Облік на підприємствах малого бізнесу
НО Гура, ТГ Мельник
7*2017
Особенности учета и отчетности в страхових компаниях Украины
ТГ Мельник, ИВ Грышко
Економічний форум, 58-62, 2011
72011
Звітність підприємства:[навчальний посібник]
ГП Голубничая, ТГ Мельник
К.: ВПЦ “Київський університет, 2012
62012
Облiк та аудит дiяльностi бюджетних установ
ТГ Мельник
52009
Медичне страхування працівників: облік та оподаткування
ТГ Мельник
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2008
52008
Облік, аналіз та аудит праці і її оплати: авт. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук за спец. 08.06. 04–Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
ТГ Мельник
Київ, 2005
52005
Бухгалтерський облік: практикум.Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене
ТГ Мельник
Кондор-Видавництво, 2017
4*2017
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції
ТГ Мельник, БА Засадний, НО Гура, ВГ Швець, ІА Дерун, ГП Голубнича, ...
32017
Income (earnings) indexation of enterprise employees: accounting and control
T Melnik
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics., 2015
32015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20