Мороз Світлана Анатоліївна
Мороз Світлана Анатоліївна
Національний університет цивільного захисту України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Зміст дефініції якість вищої освіти в контексті наукових поглядів представників східноєвропейських наукових шкіл
В Мороз, С Мороз
Теорія і практика управління соціальними системами, 59-71, 2017
162017
Німецька модель підготовки науково-педагогічних кадрів: особливості розбудови та перспективи використання для розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ
СА Мороз, ВМ Мороз
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія …, 2016
13*2016
Онлайн опитування студентів у системі забезпечення якості вищої освіти
ВМ Мороз, ВП Садковий, ВМ Бабаєв, СА Мороз
122018
Структура высшего учебного заведения как объект государственного управления
ВМ Мороз, СА Мороз
Национальный центр повышения квалификации" Өрлеу", 2015
112015
Підвищення якості трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ в контексті змісту механізмів міжнародної співпраці
ВМ Мороз, СА Мороз
НТУ" ХПІ", 2015
102015
Порядок та умови вступу до докторантури як елемент правового механізму державного управління якістю підготовки фахівців на науковому рівні вищої освіти
SA Moroz
Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of …, 2015
92015
Досвід Китаю у забезпеченні розвитку галузі освіти як підгрунтя для вдосконалення механізмів державного управління якістю вищої освіти України
СА Мороз
Інвестиції: практика та досвід, 70-77, 2019
82019
Державне управління якістю вищої освіти в контексті норм міжнародних стандартів якості: принцип процесного підходу
СА Мороз
Всеукраїнській науково-практичній конференції за міжнародною участю …, 2017
8*2017
Французька модель підготовки науково-педагогічних кадрів: особливості розбудови та перспективи використання для розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ
СА Мороз, ВМ Мороз, СМ Домбровська
Вісник НУЦЗУ (Серія «Державне управління»), 213–222, 2016
82016
Державне управління розвитком трудового потенціалу ВНЗ: компетенція людини, університету та держави
СА Мороз
електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління, 2016
72016
Онопрiєнко ВI, Бортник СЮ Методологiя географiчної науки: Навч. посiбник
СА Мороз
71997
Оцінювання якості вищої освіти студентами як елемент системи державного контролю за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти (на прикладі опитування студентів …
СА Мороз, ІС Бука, СА Бука, ВМ Мороз
62018
Онопрiєнко ВI, Бортник СЮ Методологiя географiчної науки
СА Мороз
61997
Відповідність університетських знань вимогам ринку праці: аналіз думки студентів з Китаю
СА Мороз
Вісник післядипломної освіти. Серія: Управління та адміністрування, 46-70, 2019
52019
Рейтинг науково-педагогічних працівників, як складова системи державного управління якістю вищої освіти
СА Мороз, СА Мороз
Вісник НУЦЗУ (Серія «Державне управління»), 2017
52017
Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні та ефективність регуляторної політики в цій сфері
М Барна, С Мороз
Економічний дискурс, 46-54, 2019
42019
Діалектика єдності та протиріч змісту категорій державне управління та державне регулювання
ЛМ Грень
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
42018
Конкурентоспроможність і трудовий потенціал соціального об’єкта: діалектика взаємозв’язку та розвитку змісту
СА Мороз, ВМ Мороз
Харків : НТУ "ХПІ", 2016
42016
Аnalysis of the level of labor potential development in higher educational institutions of Ukraine: competitiveness of university graduates
S Moroz, M Volodimir, M Mikhaylo
Economics, management, law: innovation strategy: Collection of scientific …, 2016
42016
Вплив держави на трудовий потенціал ВНЗ: державне управління чи державне регулювання?
СА Мороз
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України, 105-113, 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20